Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Just Well´s Boganmeldelse
Bashy Quraishy har en statsmands og kosmopolits kvaliteter. Dermed er han en oplagt folketingskandidat ved det førstkommende folketingsvalg. Som medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse er det en reel mulighed.

Dansk identitet er både fremragende og fascinerende læsning
- over drømmen om et interkulturelt samfund, kærlighed, holdninger til seksualitet og følelser.

Bashy Quraishy: Dansk identitet - set med brune øjne. 15 samtaler. Forord af Jacob Holdt. 206 sider. 248 kr. Tiderne Skifter.

Et eksempel på et meget fint og nuanceret interview i Bashys nye bog Dansk identitet er kapitlet med Roya Moghaddas Hoffmeyer. Det handler om hendes forhold til sin familie og hendes ulykkelige splittelse mellem to kulturer der hovedsageligt skyldes et manglende iransk netværk. Havde iranerne et netværk som f.eks. pakistanernes ville Roya ikke stå så svagt og alene i sin familie overfor den danskprægede hegemoni i børnenes følelsesliv. For Royas dreng ønsker sig en dansk mor! 

Denne bog er en af de stærkeste og for mig mest indsigtsfulde kilder der bevidstgør os om bl.a. de sårbare forviklinger der kan være i etniske minoriteters sjæleliv.

Håndværksmæssigt er interviewet med den iransk fødte Roya Moghaddas Hoffmeyer et fint og velintegreret stykke journalistisk arbejde i balance mellem følelser (inklusiv  lidt om holdninger til sex) og alle mulige andre spørgsmål som hun kommer ind på. Interviewet er kortfattet, afbalanceret og bevægende på et mikro og makro niveau -  det rørte mig dybt, så jeg græd.

Måske fordi jeg selv voksede op i en lidt skizofren to-sproget verden i USA: en lille dansk verden i vores hyggelige hjem, psykisk milevidt fra den barske amerikanske omverden udenfor hjemmet. Jeg véd godt at denne, min barndoms/ungdoms verden, under ingen omstændigheder er identisk med Roya Moghaddas Hoffmeyer´s situation - vi danskere i USA havde et meget stærkt og omfattende dansk netværk, lige netop hvad Roya efterlyser, altså bare med iransk fortegn. Roya fortæller, lige som jeg véd på min krop og i mit sind, at sprog, kultur og identitet hænger nøje sammen, at deres tætte forbundethed kan gøre os stærke, som denne højt uddannet iraner fortæller - vitalt.

Denne følsomme og kærlig mor er selvfølgelig ked af, at hendes søn giver udtryk for at han ønsker en dansk mor. Alligevel tror jeg at hun er en stærk kvinde. For hun véd hvad problemet er og hun fortæller os om det. Der må være tusindvis af mennesker der har brug for hendes budskab for at gøre sig stærke og stolte gennem viden og solidaritet. For at de og vi kan løse problemet.

Det hele menneske som Roya Moghaddas Hoffmeyer, efter min mening, også er, giver os håb trods alt. Det går lige ind i mit hjerte og sind og det gør bogen som helhed også. 

I Dansk identitet er Bashy Quraishy´s rolle ikke længere debattørens, men journalistens og han er god, for han kommer tæt ind på sine 15 hovedpersoner, som han ser med brune øjne: bl.a. en hvid amerikaner, en irer, en bosnier, en taiwaneser og en enuit.

Lige som den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Jesse Jackson afspejler Bashy´s vedvarende engagement - i først og fremmest at påpege væsentlige samfundsmæssige, etniske problemstillinger - drømmen om et interkulturelt og humanistisk samfund. Bashy´s nøgle til at løse netop disse problemer findes i "the diversity of cultures and the tremendous resources that lie within the great rainbow of all humanity", som Jesse måske ville have udtrykt det.

Bashy Quraishy har en mission i at realisere menneskehedens universelle værdier og rettigheder ved at gøre disse tilgængelige og anvendelige for alle. For mig at se er der intet mere påtrængende politisk problem som SKAL løses i dag end endeligt at få menneskerettighederne de facto implementeret. Ikke den nuværende pseudo opreklamering, men virkelig anvendte menneskerettigheder for alle, med universelle rettigheder og ikke kun de i forvejen riges og veletableredes rettigheder.

Dansk identitet er en bog der klart videreformidler budskabet om kærlighed til sine medmennesker - til alle mennesker. Læs denne bog om andres identitet og find din egen!

Til redaktøren og intervieweren, såvel som til alle de interviewede i bogen, bravo!

 Just-Well´s webredaktør Peter Schmidt

For Bashy´s brev til dig klik på: www.bashy.dk/home.htm