Vi er altid nøgne ved alle arrangementer !
Ring til  (+45) 5027 2816 / 6085 2609 - OBS!! Frie Kroppe holder ferie indtil oktober 2009 hverdage efter kl. 9 

Klik på:
Gensidig Integration 

betyder at Sindbilledet på de mest ekstreme Modpoler i traditionelle danske og andre kulturers værdier - Naturisten & Burkakvinden - skal respekteres 100%.

Sindbilledet på Modpolerne i Traditionelle Danske og Andre Værdier 
ses tydeligst i billedet på Naturisten & Burkakvinden.

Naturisten & Burkakvinden
skal respekteres 100%  = Gensidig Integration = det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse i egne anliggender.

Netværket Frie Kroppe opfordrer alle til at deltage i demonstrationen på torsdag:

UNGE MOD URETFÆRDIGE UDLÆNDINGELOVE

Unge mod Uretfærdige Udlændingelove er et politisk og religiøst uafhængigt landsdækkende netværk bestående af unge både med anden etnisk herkomst og med dansk herkomst.


Unge mod uretfærdige udlændingelove arbejder for et rummeligt samfund, hvor alle borgere frit skal kunne vælge deres ægtefælle. Vi tager afstand fra enhver form for tvang, dvs. både tvang fra forældre og den tvang der udøves af staten. Vi tager afstand fra enhver form for forskelsbehandling, og arbejder for at fremme fair behandling af alle uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund. Derfor arrangerer vi en demonstration, hvor det er de unge går forrest.


Demonstrationen:
Christiansborgs Slotsplads

torsdag den 23 oktober 2003

kl. 17.00

Vi ses på slotspladsen d. 23. oktober kl.17.00:

På vegne af Unge mod uretfærdige udlændingelove
Tanwir Ahmad, 21474661,
Suher Othman, 26292831.

Hjem