Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Heksejagt & heksejægere

Fyns Stiftstidende den 10. oktober 2002

Ikke sympatisør eller "ven"

Marie Andergren skriver 12/7, at jeg skulle være "pædofilsympatisør/pædofil-ven". Det er jeg ikke. For i min bog Hele og FRIE børn plæderes der for retten til selvbestemmelse. Herudover er bogen en diskussion af nogle videnskabelige undersøgelsessresultater, hvor jeg er nødt til at se forskernes resultater i øjnene - jeg er budbringeren, der tillader sig at tænke forskernes tanke logisk til ende. Skulle disse nuancer gøre mig til fortaler for en bestemt seksualitet? Det ville være det stik modsatte af det, som jeg og mine bøger overordnede står for, nemlig: hele og frie børn. Det siger sig selv, at citater fra og omtale af konklusioner på videnskabelig forskning foretaget af højt uddannede fagfolk og deres anerkendte forskning ikke har noget som helst at gøre med at være "pædofil-sympatisør/pædofil-ven".

[Følgende markerede afsnit i fed blev censureret bort af Fyns Stiftstidende:
Jeg henviser til den mest videnskabelig forskning og behandler denne seriøst - kildehenvisningerne er selvfølgelig tilkendegivet.]

Jeg er medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse og mener at partiets politik på området er rigtig: »Det skal fastholdes, at seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes som voldtægt.«

Troels Peter Schmidt
daværende medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse
[PS: Flertallet af Minoritetspartiets medlemmer deler den opfattelse at Minoritetspartiets politik på området er tindrende klar: "Det skal fastholdes, at seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes som voldtægt." Da dette både er Minoritetspartiets politik og medlemmernes opfattelse er det ud fra en demokratisk synsvinkel en 100% rigtig demokratisk politik for Minoritetspartiet. Fordi jeg selv er et demokratisk indstillet menneske kan jeg heller ikke selv mene andet end at dette er en hel rigtig politik for Minoritetspartiet - ethvert demokratisk indstillet menneske vil, efter min mening, finde dette umiddelbart indlysende.

Minoritetspartiet står for frihed til forskellighed. Min egen opfattelse af seksualitet og sexmisbrug er mest i overensstemmelse med den opfattelse som kommer til udtryk i den, efter min mening, bedste forskning på området. Klik her og læs!]

 


Børn & Unge nr. 38 / 19. september 2002

Hverken pædofil eller sympatisør

I Børn & Unge nr. 31 videreformidles den usandhed, at jeg skulle være "pædofilsympatisør", men jeg er hverken pædofil eller sympatisør.

I min bog Hele og FRIE børn plæderes der for retten til selvbestemmelse. Herudover er bogen en diskussion af nogle videnskabelige undersøgelsesresultater, hvor jeg er nødt til at se forskernes resultater i øjnene - jeg er budbringeren der tillader sig at tænke forskernes tanke logisk til ende. Skulle disse nuancer gøre mig til fortaler for en bestemt seksualitet? Det ville være det stik modsatte af det som jeg og mine bøger, overordnede, står for - nemlig: hele og FRIE børn. Det siger sig selv, at citater fra og omtale af konklusioner på videnskabelig forskning foretaget af højt uddannede fagfolk og deres anerkendte forskning ikke har noget som helst at gøre med at være "pædofil-sympatisør". Jeg henviser til den
mest videnskabelig forskning og behandler denne seriøst - kildehenvisningerne er selvfølgelig tilkendegivet.

Jeg var daværende medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse og mener at partiets politik på området er rigtig: »Det skal fastholdes, at seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes som voldtægt.«

Troels Peter Schmidt, daværende medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse
[PS: Flertallet af Minoritetspartiets medlemmer deler den opfattelse at Minoritetspartiets politik på området er tindrende klar: "Det skal fastholdes, at seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes som voldtægt." Da dette både er Minoritetspartiets politik og medlemmernes opfattelse er det ud fra en demokratisk synsvinkel en 100% rigtig demokratisk politik for Minoritetspartiet. Fordi jeg selv er et demokratisk indstillet menneske kan jeg heller ikke selv mene andet end at dette er en hel rigtig politik for Minoritetspartiet - ethvert demokratisk indstillet menneske vil, efter min mening, finde dette umiddelbart indlysende.

Minoritetspartiet står for frihed til forskellighed. Min egen opfattelse af seksualitet og sexmisbrug er mest i overensstemmelse med den opfattelse som kommer til udtryk i den, efter min mening, bedste forskning på området. Klik her og læs!]

 


Troels Peter Schmidt om Jean Paul Sartre:

Jeg vil gerne fortælle lidt om min respekt for Sartre i nedenstående og håber læseren vil kommentere dette  ved at sende mig en e-mail:

I 1968 stod Jean Paul Sartre og uddelte maoistiske foldere på gaderne i Paris. Det gjorde han, fordi myndighederne havde udstedt ordre om at arrestere alle, der udøvede deres menneskeret og ytringsfrihed til at uddele maoistisk materiale. Han var dybt uenig med maoisterne, men han var solidarisk med princippet om, at alle mennesker har ret til at udøve alle deres menneskerettigheder.

Menneskerettigheder, der kun gælder for få - og ikke for alle - er ikke det papir værd, som de er skrevet på. Enten støtter vi alle menneskers ret til samme rettigheder - og især de uglesetes rettigheder - eller også må vi skrotte hele molevitten! Det er velkendt, at den måde man bedst måler graden af et samfunds demokrati på, er ved at måle den behandling, som det pågældende samfund udsætter dets minoriteter for - især de mest uglesete minoriteter.

Hvad betød maoisternes »ærinde« for Sartre? Jeg tror ikke, det havde den store betydning. Han har vel ment som Poul Henningsen, at tanken er fri - og dertil vil jeg tilføje, at talen lige såvel er fri. Jeg tror nok, at vi med stor sandsynlighed kan blive enige om, at for Sartre var det princippet om ytringsfrihed, der var udslagsgivende for hans altruistiske handling - er det ikke en tilstrækkelig grund til at handle, som han gjorde? Han bliver ikke maoist af at støtte maoisternes ret til samme vilkår som alle andre.

Hans handling har inspireret mig, og selv om vi humanister ikke behøver at være enig med Sartre i et og alt, så kan hans handling dog nok inspirere, føler jeg.

Det er en naturlig ting (for mig) at kæmpe for alles rettigheder; det er ikke det samme som at kæmpe for alles ret til at gøre alt, hvad de måtte finde på. Pointen er, at når man taler om grundlæggende rettigheder og retssikkerhed, må det være noget, der gælder for alle, og så er det uden betydning, om der er tale om nazister, kommunister, rockere, terrorister, diabetikere, torturbødler, skakspillere, pædofile, massemordere, narkomaner, cyklister, bestyrelsesformænd, grønthandlere, jægersoldater, voldtægtsforbrydere eller noget helt andet.

At insistere på morderens, bankdirektørens og den pædofiles retssikkerhed er virkelig ikke det samme som at forsvare alt, hvad vedkommende gør. At kæmpe for voldtægtsforbryderens grundlæggende rettigheder er for mig lige så selvfølgeligt som at kæmpe imod den forbrydelse, han begår.

Troels Peter Schmidt
PS: Flertallet af Minoritetspartiets medlemmer deler den opfattelse at Minoritetspartiets politik på området er tindrende klar: "Det skal fastholdes, at seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes som voldtægt." Da dette både er Minoritetspartiets politik og medlemmernes opfattelse er det ud fra en demokratisk synsvinkel en 100% rigtig demokratisk politik for Minoritetspartiet. Fordi jeg selv er et demokratisk indstillet menneske kan jeg heller ikke selv mene andet end at dette er en hel rigtig politik for Minoritetspartiet - ethvert demokratisk indstillet menneske vil, efter min mening, finde dette umiddelbart indlysende.

Minoritetspartiet står for frihed til forskellighed. Min egen opfattelse af seksualitet og sexmisbrug er mest i overensstemmelse med den opfattelse som kommer til udtryk i den, efter min mening, bedste forskning på området. Klik her og læs!

 

Tilbage til:

HEKSEJAGT PÅ MINORITETSPARTIET
&
Troels Peter Schmidt