Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Jyllands-Posten den 18.9.02

Protesten fortsætter - se fotos

Menneskerettigheder eller ussel mammon?
af Troels Peter Schmidt

I disse dage kommer 500 Falun Gong-udøvere til København. De vil, sammen med undertegnede og mange andre, demonstrere foran den Kinesiske ambassade imod den uværdige behandling, Kina udsætter udøvere af Falun Gong i Kina for.

Vi danske og kinesiske udøvere er bekymret for, om Danmark vil respektere vore medudøveres ret til at afkræve Kinas ministerpræsident, at hans landsmænd skal kunne praktisere Falun Gong og blive respekteret, når de påberåber sig deres menneskerettigheder. Falun Gong er beslægtet med taoistisk meditationsteknik. Vi mener ikke, at der er tale om en religion, men om en teknik til at opnå en højere spiritualitet. Så hvorfor skulle vores medudøvere ikke kunne demonstrere sammen med os foran den kinesiske ambassade i København? Men denne tilladelse har vi ikke kunnet få.

Er dansk respekt for menneskerettighederne da begrænset til ussel mammon eller hvor megen handel Danmark kan gøre med Kina?

Hvis menneskerettighederne og vores grundlovssikrede ret er det papir værd, de er skrevet på, så må vi have lov til at demonstrere på lige fod med alle andre - ikke 20 meter væk fra ambassaden, men hvor vi hører hjemme - lige overfor ambassaden så der bliver mening med denne demonstration.

Troels Peter Schmidt, medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse


Nogle oplysninger  om Falun Gong:

Allerede siden juni måned 2002 har politiet givet os Falun Gong udøvere forbud mod at demonstrere i en normal afstand, foran den Kinesiske ambassade.

Politiet forlanger at vi flytter os 20 meter væk fra hvad der er normalt. 

Internationale hjemmesider:
www.faluninfo.net

www.falundafa.org

Danske hjemmesider:

http://www.falundafa.dk/baggrund_flg/baggrund.htm

http://www.falundafa.dk/

Falun Gong udøvere foran Den Kinesiske Ambasade

Minoritetspartiet støtter Falun Gong udøveres ret til at udøve Falun Gong i Kina

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!