Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Ovenfor video: Introduktion til en Brumleby Udstilling 
Nedenfor: En fest i Brumleby´s Ko-stallen: 

Minoritetpartiets fest i Brumleby i Kbh.
d. 1. september 2001

Minoritetspartiets Fest

Minoritetspartiet er et humanistisk parti, der kæmper for kulturel, religiøs og etnisk mangfoldighed, social retfærdighed og lige rettigheder for alle med tilhørsforhold til Danmark.

Minoritetspartiets Fest

Et Danmark uden udstødte, fattige og hjemløse, hvor kultur og samfund i stedet kendetegnes af tolerance, solidaritet og omsorg.

Minoritetspartiets Fest

Et Danmark uden diskrimination, overvågning og ensretning, hvor kultur og samfund i stedet kendetegnes af medmenneskelighed, frihed og alsidighed.
Minoritetspartiets Fest
Et Danmark uden kapitalcentralisering, politisk magtmisbrug, etnocentrisme og eurocentrisme, hvor kultur og samfund i stedet kendetegnes af retfærdig fordeling, større individuel selvbestemmelse og generel decentralisering.

Minoritetspartiets Fest

Minoritetspartiet vil forene trængte mennesker og minoriteter i gensidig forståelse, frihed til forskellighed og et fælles kulturopgør – fra indvandrere og flygtninge over ældre og syge til tvangsaktiverede, fattige og andre umyndiggjorte.
Minoritetspartiets Fest

Klik på Minoritetspartiets flag for mere!

Minoritetspartiets Fest
Alle mennesker er forskellige, lever deres liv forskelligt og oplever verden forskelligt. Et samfunds menneskelighed og medmenneskelighed beror på, i hvor høj grad det sikrer og respekterer hvert enkelt menneskes og hver enkelt minoritets forskellighed. Det er samfundets opgave og pligt at værne om frihed til forskellighed, og den frihed værnes bedst gennem udelt lighed for loven, ikke blot af navn, men af gavn.
Minoritetspartiets Fest
Det er statens pligt betingelsesløst at garantere hver enkelt borger en bolig, lægehjælp og nødvendige midler til at opretholde en værdig tilværelse. Det er statens ansvar, at ingen lider nød, at arbejde fordeles til arbejdssøgende på lige vilkår, og at alle har lige adgang til undervisning.

Minoritetspartiets Fest

Ethvert menneske er en ligeværdig del af samfundet.
Minoritetspartiets Fest

Minoritetspartiet er et humanistisk parti, der kæmper for kulturel mangfoldighed, social retfærdighed og lige rettigheder for alle med tilhørsforhold til Danmark.

Boganmeldelser:
  1. Ny gammelbog - Tao Te Ching
  2. Ny bog af Agner Fog, Ph.D. Cultural Selection
  3. Af Karin Lützens nyeste bog  Byen tæmmes
  4. Preben Hertoft anmelder hele og Frie børn
  5. Maria Marcus - Forord
  6. Leif Blædel anmelder fra Incest til MEDIE-HETZ 
  7. Søren Brunbechs skandaløse "lektørudtalelse"

 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!:

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!