Oversigt 3


"Vadstrupgård-sagen"  KLIK HER  

Sexmisbrugs-undersøgelser    

Insinuationer

Ny boganmeldelse af Leif Blædel i: Weekendavisen  nr. 16,
23.- 28. april 1999:

"Cavlingprisvinderens bog. Den er næsten ulæselig, men afslører på det grusomste Cavling-komiteens niveau".

Ovenomtalte anmeldelse af bogen Misbrugt, som angiveligt handler om  "Vadstrupgård-sagen" kan du læse ved at  KLIKKE HER


Tonni Vinkel Sørensen: Misbrugt, 247 sider, 249 kr. Forlaget Høgsted & Høgsted   

Blædels svar til formanden for Cavlingkomiteen, Anna Vinding, Weekendavisen "Journalister kan gardere sig"

Kritik af Blædels anmeldelse tilbagevist som "plimmelim"!!


Tillykke!! til alle bøsser og lesbiske!!   I  har  vundet  en hårdt tilkæmpet og historisk  sejr  med  jeres  ret  til   at  adoptere!!

 

Homoseksuelle kan adoptere!

Danske homoseksuelle, der lever i et registreret

partnerskab kan nu adoptere deres stedbørn.

 

Det vedtog Folketinget 20. maj 99!! Det er 10 år

 siden, at Danmark indførte partnerskabet.

Historisk dokument: Bøsser har succes i samfundet - Politiken

Gode bøger

Leyla Tamer - Bloksbjerg 

Klik på Rune Engelbreth Larsen 
- Oprør fra bredden

Klik på Leif Blædel for indsigt

Klik på Maria Marcus om erotik

Klik på Christian Graugaard om sex

Klik på Erik Christiansen om borgerløn

Klik på mig for sex!

Klik på mig for borgerløn!

Besøg også: Forlaget Attika
 - Danmarks bedste forlag
 med den største selvbestemmelse for forfatterne!

 

Fyret chefpsykolog

Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

I sagen om den omstridte chefpsykolog i Næstved Kommune blev der d. 14. maj 1999 truffet afgørelse om at fastholde en beslutning om fyring. Byrådet mente ikke at borgerne kunne have tillid til chefpsykologen. 

D. 9. februar 1999 besluttede 
byrådet at afskedige Bent Petersen og d. 14. maj 1999 behandlede byrådet et høringssvar  fra chefpsykologen, men ændrede ikke dets beslutning.

Men da gik ombudsmanden ind i sagen.

Baggrunds information:

Ombudsmand ind i psykologfyring  

Sagen om den fyrede chefpsykolog i Næstved Kommune, Bent Petersen, blev taget op af Folketingets ombudsmand Hans Gammetoft-Hansen. Ombudsmanden havde bedt kommunen oplyse om baggrunden for fyringen. Herunder om kommunen i forbindelse med afskedigelsen havde overvejet graden af en offentlig ansats ytringsfrihed.

  Den tidligere chefpsykolog blev i maj 1999 fyret i samråd med Kommunernes Landsforening (KL) efter udtalelser om børn og seksualitet til TV2 og månedsbladet Euroman. Kommunen fandt det blandt andet uacceptabelt, at chfpsykologen havde udtalt, "at det er uskadeligt for børn at indgå i seksuelle forhold med voksne, når det blot sker frivilligt."

Medlem af Næstved Byråd Frank Martens (K) siger, at det ikke ændrer ved Byrådets beslutning om afskedigelse at ombudsmanden går ind i sagen. (Dagbladet Information, 15.6.99.)

OBS! Den nyeste, mest seriøse og mest estimerede forskning på området støtter chefpsykologen i hans udsagn:  De nyeste sexmisbrugs-undersøgelser  

Om Dansk Psykolog Forenings heksejagt mod chefpsykolog skrev:

nr. 11 - Forår 1999

"SAMFUNDSUDSIGTEN

- Faklen samler og kommenterer fast de seneste måneders nyheder om myndighedernes magtmisbrug, afvikling af retssamfundet, overgreb mod minoriteter, bevidst propaganda, diskrimination og generelle totalitære tiltag: Det trækker op."

Tidsskriftet Faklen bringer mange indsigtsfulde eksempler på overgreb fra det virkelig liv i månederne december-februar, eksempler som Faklen kalder totalitære tiltag; bl.a. om Dansk Psykolog Forenings og Næstved Kommunes berufsverbot og eksklusion af tidligere chefpsykolog og sexolog Bent Petersen. Læs selv Faklen mens vi her giver dig en smagsprøve fra Faklen:

<< "Psykolog fyret for udtalelser om pædofili

Cand.psych. Bent Petersen var i sin tid tæt på at miste sit job som ledende psykolog i Næstved Kommune, da han i en TV-udsendelse i 1996 samt i en artikel i Euroman september 1998 havde givet udtryk for noget, der blev opfattet som en vis forståelse for seksuel kontakt børn og voksne imellem. Næstveds borgmester, Henning Jensen, at Bent Petersen selv er skyld i anklagerne: "Han kunne for længe siden have manet enhver tvivl i jorden med en tydelig erklæring om, at voksnes seksuelle omgang med børn er juridisk og moralsk forkastelig." (Berlingske Tidende, 20.1.).

  Bent Petersens advokat, Merete Stagethorn karakteriserer anklagerne mod ham som en heksejagt: "For tiden er den offentlige holdning, at enhver, der f.eks. ytrer sig om, at krænkedes lavalder kunne sættes ned, bør brændes på bålet." (Berlingske Tidende, 20.1).

  Bent Petersen slap ved denne lejlighed med en tjenstlig advarsel, da han hævdede, at hans udtalelser var manipulerede. Til gengæld blev han eksluderet af Dansk Psykologforening. "Han har givet udtryk for, at det kan være OK, at voksne har kønslig omgang med børn. Det kan og vil vi simpelt hen ikke forsvare," siger Else Hellesøe fra psykologforeningens hovedbestyrelse (Berlingske Tidende, 14.1.). En forening, hvis medlemmer skal forestille at være videnskabeligt uddannede, kan altså eksludere et medlem ene og alene af den grund, at vedkommende giver udtryk for nogle holdninger, som resten af foreningen ikke kan forsvare. At diskutere disse holdninger eller overhovedet at få klarlagt, hvori de nærmere består, synes ingen at være synderligt interesseret i; i en overskrift i Århus Stiftstidende udnævnes Bent Petersen simpelt hen til "fortaler for børnesex".

  Siden kom det så frem, at Bent Petersen ved flere andre lejligheder har givet udtryk for sine holdninger, bl. a. i en 13 år gammel bog med titlen Forbrydelse uden offer - en bog om pædofili. Disse nye oplysninger overbeviste åbenbart nogle skeptikere i Næstved, således at byrådet kunne vedtage at fyre Bent Petersen. "Vi har ladet mulighederne stå åbne for at aftale en aftrædelsesordning," siger borgmester Henning Jensen (Jyllands-Posten, 11.2.). "Jeg så gerne, at vi havde fået et flertal i udvalget i første omgang, så ansættelsesforholdet kunne ophøre. Det gode er, at vi nu kan få genoprettet tilliden til vores psykologiske rådgivning."

  Man kan altså nu regne med, at Næstved Kommunes psykologer ikke mener noget, der støder byrådet.

  Sexologen Sanne Neergaard anser imidlertid Bent Petersen for en af Danmarks førende eksperter inden for børns seksualitet: "Han er uundværlig på dette område. Han er den person i Danmark, der har haft seksuelt misbrug og krænkelser af børn tættest på i sit arbejde, og det er et paradoks, at der er udtalelser om det, der nu koster ham hans job." Om grundlaget for fyringen siger hun: "Bent Petersen er blevet offer for en hetz. Hvis hans synspunkter var blevet belyst  fra alle sider, så var det nok ikke endt sådan her." (Jyllands-Posten, 11.2).

  I en kronik med overskriften  "Pædofil-hetzens berufsverbot" kommenterer Leif Blædel afskedigelsen og konstaterer, at Bent Petersen alene blev fyret pga. forkerte meninger: "Ikke på grund af hans embedsførelse, hans sagkundskab, hans forhold til patienter eller medarbejdere, nej, slet og ret hans meninger var dem grund nok. Og så er det forresten ligegyldigt, at man bedømmer dem efter nogle løsrevne og misvisende citater." >>(Ekstra Bladet, 11.2.).   

Redaktionen af denne hjemmeside opfordrer dig til at læse hele forårsnr. af Faklen for bedre at få et overblik over de utrolige mange overgreb der overgår forskellige mennesker og forskellige samfundsgrupper her i lille Danmark i disse, for mange, særlige vanskelige tider.     

  Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning":

An Examination of Assumed Properties of Child Sexual Abuse Based on Nonclinical Samples 


Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat

Berufsverbot, eksklusion og professionalisme:

12.

apr.99 De ledende spørgsmål - kronik i Politiken Søndag - om de mange fejl begået af "professionelle" på bekostning af børnene  

26. -

30.

mar.99 Skråsikker uenighed - en række undersøgelser af sexmisbrug er tilbagevist som uvidenskabelige, kommentar i Weekendavisen
19. feb.99 Eksklusion var "nødvendig" - Johanne Bratbos kommentar i Information - bringes her som oplæg til diskussion 
11. feb.99 Leif Blædel om hetzens berufsverbot - Ekstra Bladets Frontalt
11. feb.99 Psykologformand bør gå - kommentar i Information
07. feb.99 Panikkens retorik - Politiken Søndag
05. feb.99 Stop heksejagten - fagfolk kritiserer Næstved Kommunes fyring og Dansk Psykolog Foreningens eksklusion af chefpsykolog - Information 
22. jan.99 Professor irettesætter Roskilde Amtssygehus chefpsykolog - Information
31. dec.98 Hysteriet breder sig -  kommentar i Information
18. dec.98 Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning" - kan læses eller printes ud her!
12. feb.95  På følelsernes overdrev - B.T. kronik

Når børn misbruges:

Taler børn sandt, når de afhøres om seksuelt misbrug? - Ja - hvis de tror, det er endnu værre at tie stille. (Læs kronik af børnepsykolog Søren Friis Smith i dagbladet Information fra tirsdag 2. marts 1999.) Uddrag: "For tiden er debatten om seksuelt misbrug af børn intensiveret. Et af de spørgsmål, der er rejst i denne forbindelse, er, om man altid kan gå ud fra, at det et barn siger under en videoafhøring er i overensstemmelse med virkeligheden."
OBS! Interesserede henvises til:  Søren Friis Smiths hjemmeside

OBS: Dr. John Money ved Johns Hopkins University School of Medicine i USA omtaler: Boys on their Contacts with Men:  Denne internationalt anerkendte forfatter til bl.a. "Lovemaps" og forskerleder, Dr. John Money Ph.D., har kaldt undersøgelsen - Boys om their Contacts with Men  -  for "One of the most valuable works of research scholarship on the topic of pedophilia that has ever appeared in print."

 

Denne hjemmeside handler om nævningesystemet,  medier, Pressenævnet, behandlingsdomme, selvbestemmelse/anti-pædagogik,  boganmeldelser, debat - med links og meget andet :
Hjemmesiden - om alles ret til selvbestemmelse - samt bøgerne "fra Incest til MEDIE-HETZ" og hele og FRIE børn. Hjemmesiden består af nyheder, interviews, debatindlæg, artikler, kommentarer bl.a. af Leif Blædel, Chr. Br. Thomsen, Preben Hertoft, John Money, Jette Bach, Bent Petersen, Maria Marcus, Lars Michael Thomsen, Hugo Hørlych Karlsen, Søren Laursen, Svend Jensen, Bjørn Elmquist, Wilhelm von Rosen, Søren K. Lauridsen og Peter Schmidt m.fl.

Forfatteren til hvert enkelt indlæg tager udelukkende ansvar for hvad der står i sit eget indlæg. Alt det øvrige står redaktøren af hjemmesiden inde for. 
Thore Langfeldts oplysninger er taget fra min bog hele og FRIE børn.  

(Nogle af denne hjemmesides indlæg er taget fra bøgerne fra Incest til MEDIE-HETZ og hele og FRIE børn af Peter Schmidt. Da hjemmesiden stadig er under opbygning vil nogle af disse eventuelt først blive tilføjet senere. Hvis nogen ikke kan vente til da kan man altid læse bøgerne.)

 Nævninges selvstændige votering ved domstolene og alle menneskers ret til selvbestemmelse i egne anliggender i hverdagen er den røde tråd på denne hjemmeside.

Hjemmeside af journalist, uddannet anti-pædagog, web designer, tidligere lægdommer ved Østre Landsret og forfatter  Peter Schmidt

admin@just-well.dk

Hjem

Boganmeldelse:

Boganmeldelse 

 

Boganmeldelse

 

Boganmeldelse

Hvad mener de om: Schmidt, hele og FRIE børn" og "fra Incest til MEDIE-HETZ"

Peter Schmidts biografi kort fortalt

Landsforeningen for socialpædagoger, ligestillingsudvalget, bøssekamp/lesbisk kamp

DKP og lesbianisme

Den danske myte

Et socio-erotisk kulturpalads

 

- Web site concerning each individual´s right of self-determination and the pursuit of happiness -

 Nævninges selvstændige votering ved domstolene og alle menneskers ret til selvbestemmelse i hverdagen er den røde tråd på denne hjemmeside.

Hjemmeside af journalist, uddannet anti-pædagog, web designer, tidligere nævning ved Østre Landsret og forfatter  Peter Schmidt

Indholdsfortegnelsen

Oversigt 1    Oversigt 2    Oversigt 3

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: