Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Fra Faklen:

DANMARK KRÆNKER 20 UD AF 30 ARTIKLER I FN'S VERDENSERKLÆRING OM
MENNESKERETTIGHEDER, MENS HYKLERIET OVER FOR ØSTRIG FORTSÆTTER


Internationalt promoverer statsminister Poul Nyrup Rasmussen sig som en af
verdens førende forkæmpere for overholdelse af menneskerettighederne og
støtter EUs sanktioner og særlige fokus på Østrigs forhold til
menneskerettighederne - en ordret gennemgang af FNs Verdenserklæring om
Menneskerettigheder afslører imidlertid, at Danmark og dermed den danske
regering krænker 20 ud af de 30 artikler.
------------------

Dobbeltmoralen i den danske regerings og statsministers opbakning til
EU-sanktionerne imod Østrig og udpegningen af "tre vise mænd", der skal
eksaminere landets forhold til menneskerettighederne, er ikke blot tydelig i
lyset af internationale mediers påpegning af parallellerne mellem Jörg
Haider og den aktuelle socialdemokratiske politik over for indvandrere i
Danmark. I Faklen nr. 16, der udkommer i Danmark og Norge den 7. juli,
afsløres det desuden, at Danmark og dermed den danske regering krænker
flertallet af artiklerne i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder!

Hvis man vælger at lade FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder være
ordret gældende i stedet for at anse den for malerisk retorik - sådan som
det er blevet praksis i dagens Danmark - krænkes 20 af disse i dag. Her
nogle eksempler fra Faklen nr. 16 (forkortet):

* Retten til "frihed" gælder ikke enhver, eftersom asylansøgere, der kommer
til Danmark uden ID, kan isolationsfængsles på ubestemt tid, til trods for
at de i juridisk forstand er uskyldige. Alene i 1998 blev 5.044 juridisk
uskyldige asylansøgere af denne grund fængslet i kortere eller længere tid i
Danmark - mere end halvdelen af alle asylansøgere. (Krænkelse af art. 3).

* Danmark er ikke fri for (psykisk) tortur eller "vanærende behandling eller
straf": Isolationsfængsling sammenlignes bl.a. af FN med tortur. Næsten en
tredjedel af de årligt 1.500 isolationsfængslede får varige psykiske mén af
fængslingen. (Krænkelse af art. 5).

* I Danmark er alle ikke "lige for loven", og alle har ikke "ret til lige
beskyttelse mod enhver forskelsbehandling": 1) Kriminelle indvandrere (både
såkaldt første-, anden- og tredjegenerationsindvandrere) kan til trods for
et mangeårigt ophold i landet idømmes landsforvisning som særstraf oven i
den almindelige fængselsstraf; 2) muslimske kvinder, der af kulturelle eller
religiøse årsager har valgt at bære hovedtørklæde, kan af denne grund nægtes
arbejde; 3) homoseksuelle kvinder er ikke ligestillede med heteroseksuelle
kvinder, hvor staten tilbyder kunstig befrugtning. (Krænkelse af art. 7).

* Det er ikke længere meningsfuldt at hævde, at ingen i Danmark er "genstand
for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller
korrespondance": I alt 146 "særegne undtagelser" giver myndighederne i
Danmark fri adgang til privathjem. (Krænkelse af art. 12).

* Skønt myndighedsalderen i Danmark er 18 år, skal personer uden indfødsret
under 25 år først have godkendt ægteskabet som frivilligt ud fra
myndigheders skøn, hvilket reelt betyder, at særlige befolkningsgrupper i
modsætning til andre skal bevise deres kærlighed. (Krænkelse af art. 16).FAKLEN NR. 16 INDEHOLDER I ØVRIGT:FEMINISME

Kvindefrigørelse er stadig påkrævet, men måske er der behov for opbrud og
nybrud inden for kvindebevægelsen. Vi belyser nogle linjer i debatten og
argumenterer for, at kvindefrigørelse godt kan være forskellig for
forskellige kvinder, hvorfor en ny feminisme må tage udgangspunkt i kvindens
individualitet.INTERVIEW MED NYNNE KOCH

Nynne Koch, den danske kvindebevægelses kontroversielle grand old lady,
beretter her om et langt liv i feminismens tegn, om kvindefrigørelsens
nødvendighed og om kvindebevægelsens fejltagelser.

Nynne Koch udtaler bl.a.:

- Jeg regnede med, at når tilstrækkelig mange piger kom ud i samfundet, fik
ledende stillinger, fik magt, ja, så ville de også automatisk sørge for, at
samfundet blev mere kvindevenligt. Det gjorde de imidlertid ikke.

- Jeg kan ikke forsvare brugen af institutioner. Man ødelægger jo børn.
Deres hjerner og hørelse bliver ødelagt, og de er syge hver anden dag.

- Jeg synes selv, at det ville være absurd, hvis kvinden ikke skulle føde og
passe børn. Det kan bare ikke nytte noget at tro, at vi kan bruge hele vores
liv på det.

- Det mest uhyggelige og nedslående er, at de traditionelle kvindefag såsom
pasning af syge, af børn og ældre stadig væk bliver regnet for mindre
vigtige i forhold til andre fag.PORNOGRAFI OG FEMINISME

I Danmark blev skriftlig pornografi tilladt i 1967 og billedpornografi i
1969. Siden har pornografien bredt sig ud over talløse film, magasiner og
TV-kanaler, og der er næppe den seksuelle variant, som pornoindustrien ikke
kan tilbyde vor tids forbrugere. Herhjemme roser vi os dog af et særligt
seksuelt frisind, skønt det er kutyme at betragte pornografien som en
underlødig genre. Faklen forsøger at vise, hvorledes pornografien i flere
tidligere kulturer og epoker imidlertid har været en naturlig og højt
respekteret del af det offentlige såvel som det hellige rum, der sætter det
moderne pornografiske "frisind" i relief, samt argumentere for pornografiens
potentiale som en af feminismens allierede ...FORSVAR FOR KVINDER I PORNOBRANCHEN

Feministen Wendy McElroy forsvarer i bogen "XXX: A Woman's Right to
Pornography" kvinders valg af pornobranchen - hovedpunkter i hendes analyse
skitseres her.HUMANISME ANNO 2000(2): MIKAEL WITTE

Faklen har bedt en række skribenter skrive et essay, der forholder sig til
det i almindelighed mangetydige og løst definerede begreb "humanisme":
Mikael Witte skriver om Grundloven.SAMFUNDSUDSIGTEN

Faklen samler og kommenterer fast de seneste måneders nyheder om
myndighedernes magtmisbrug, afvikling af retssamfundet, overgreb mod
minoriteter, bevidst propaganda, diskrimination og generelle totalitære
tiltag: Det trækker op.Med venlig hilsen

FAKLEN--
Denne nyhedsmail udsendes aldrig uopfordret, men sendes til email-adresser,
der er tilmeldt fra Faklens Internetsider på www.faklen.dk.


Boganmeldelser:

  1. Ny gammelbog - Tao Te Ching

  2. Ny bog af Agner Fog, Ph.D. Cultural Selection

  3. Af Karin Lützens nyeste bog  Byen tæmmes

  4. Preben Hertoft anmelder hele og Frie børn

  5. Maria Marcus - Forord

  6. Leif Blædel anmelder fra Incest til MEDIE-HETZ 

  7. Søren Brunbechs skandaløse "lektørudtalelse"

 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her


Bekæmp censur!  - Resist Censorship!:

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: