Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

I Østerbro Avis kunne du læse en foromtale af mødet der fandt sted  d. 12. marts 2001 i Brumleby på Østerbro i København - under overskriften:

Menneskerettigheder
til debat i Brumleby
på Østerbro i København

Nedenfor citerer jeg ganske kort fra Østerbro Avis. Men læs helst hele artiklen i selve avisen. Denne  er  skrevet af journalist 
Simon Ankjærgaard:

 "... i panelet vil sidde Bashy Quraishy, der er hovedbestyrelsesmedlem af det nystartede Minoritetsparti, samt Rune Engekbreth Larsen, der er chefredaktør på tidsskriftet ”Faklen”.

 En af initiativtagrene, forfatteren Troels Peter Schmidt, har denne kommentar til aftenen:

 ”Bashy Quraishy og Rune Engelbreth Larsen er erfarne foredragsholdere og debat –igangsættere og skulle nok være garanter for en yderst spændende og stimulerende debat”

Bashy Quraishy er en af landets mest aktive minoritetspolitkere og er – som

anført – særdeles aktiv i Minoritetspartiet, der kæmper for kulturel mangfoldighed, social retfærdighed og lige rettigheder for alle med tilhørsforhold til Danmark. Samtidig er han aktiv i og formand for foreningen ”Fair Play”, der har eksisteret siden 1991 og som har som formål at undgå diskrimination og at sikre retten til selv at vælge. Han er ydermere medforfatter til rapporten ”Familiens betydning for de etniske minoriteter”,  der er skrevet sammen med Annemette Nyborg Lauritsen, ”Fair Plays” næstformand.

   Rune Engelbreth Larsen har blandt mange andre bedrifter oplistet hele 20 punkter, hvor Danmark krænker menneskerettighederne. Med dette in mente skulle der være grobund for en livlig debat aften. Der er gratis adgang til arragementet."

Læs Østerbro Avis hver uge hvis du vil holde dig orienteret om det væsentligste der sker på Østerbro i København!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!

Hjem