Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Klik på mig!

Weekendavisens

BØGER

- har Danmarks bedste boganmeldelser -

Klik på mig!

Fra forlaget Tiderne Skifter 290 sider - Pris: 298 kr:

Fra forlaget Tiderne Skifter - 184 sider - Pris: 238 k:r

Sirenernes sang
Se uddrag af boganmeldelse af Nina Bjørks nye bog: 

Odysseus og sirenerne

Sarah Højgaard Cawood:
"... vore dages heltinde er Madonna.

Den Madonna, som igennem utallige iscenesættelser af sig selv i klassisk kvindelige objektroller får succes og magt. Hun forener tidligere  modpoler: 
at være billedobjekt  og have kontrol. Dermed personificerer hun et kulturelt skift: 
Hvor man førhen enten var subjekt eller objekt, bliver man nu subjekt ved at blive set, ved at være objekt. Samtidig tydeliggør hun det faktum, at det er igennem forbruget at denne kontrol udøves, det er ved sine konstante rolleskift, at hun kan fastholde publikums opmærksomhed og dermed fastholde sin succes." 
 Weekendavisen d.13.-19. okt.: 2000

Kødets lyst - tankens list 
Se uddrag af boganmeldelse af Peter Thielsts nye bog: 

Lystrejse i historien

Ole Thyssen: Thielsts bog
"... 
er kyndig og veloplagt. ... 

Thielst foretager sine strejtog i idéhistorien med stor veloplagthed og et saftigt sprog.

Det er ting, han før har beskæftiget sig med, så han er på hjemmebane og har intet besvær med rollen som den velvillige, ja næsten joviale kyndige, der krammer ud med sin viden til gavn og glæde for et mindre kyndigt publikum.

Og der er ingen tvivl om, at han er på frihedens og kroppens og de undertryktes side ..."
Weekendavisend. 20.-26. okt. 2000

OBS! Læs anmeldelserne i Weekendavisen!

Apropos - Webredaktøren om Nina Bjørk:
Den svenske journalist og radikale feminist, Nina Bjørk, er en forfriskende genfødsel af den kvindefrigørende del af Shulamite Firestones samfunds revolution beskrevet i Kønnenes dialektik, skrevet for ca. 30 år siden!
Apropos - Webredaktøren Troels Peter Schmidt og forfatteren Peter Thielst
i fælles kamp for positiv særbehandling:


21/1-1981 - To kommentarer i dagbladet Information. 
Disse var svar på en kronik imod kønskvotering i samme avis. Begge kommentarer under overskriften “Filosofi kan bruges til meget”.
Den ene kommentar var skrevet af
Peter Thielst
:

1. "Legitimationenes logik".
Og den anden af Troels Peter Schmidt:
2."Kønskvotering eller undertrykkelse".

 Schmidt: Jeg har især i Information, men også i mit fagblad, som på daværende tidspunkt var Postarbejderen, skrevet og arbejdet for kønskvotering. Et juridisk formuleret indlæg blev første gang trykt i “Information,” “Postarbejderen” og bladet “Seksualpolitik” i 1970´erne. Som medlem af postarbejdernes ligestillingsudvalg og skribent i Postarbejderen, stod jeg også for nogle større interviews og debatindlæg om kønskvotering og kvindernes arbejdsforhold ved Post terminalen i København. I et af disse interviews deltog advokaten og forfatteren Jytte Thorbek, ligeledes med en kommentar specifikt omkring kønskvotering. Alt dette blev også omtalt med billede i SFs medlemsblad.


 Med længsel ser jeg frem til at anmelde begge bøger her på JUST-WELLs site.
Troels Peter Schmidt, web-red.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: