Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

I Nyhedsavisen d. 22. juni 2007:

Sankt Hans bål hyldest uden hekseafbrændinger
Af Troels Schmidt, kulturaktivist

Pelle Ammundsen advarer mod at invadere sankthans-fester med skumslukkere (Nyhedsavisen i går), men det er der slet ikke nogen der vil! Man kan sagtens fejre Sankt Hans med et herligt bål uden hekseafbrændinger. I overvejelserne om hvorvidt denne skik er etisk forsvarlig er det bemærkelsesværdigt at Danmark er det eneste land i verden som afbrænder hekse Sankt Hans aften. Hvorfor mon?

Sidste Sankt Hans afholdte socialdemokratiske kvinder og sympatisører en Red Heksene arrangement på Islands Brygge i København. Nogle af de deltagende pinger var bl.a. Anne-Marie Helger og Ritt Bjerregaard, som alle sad i et debatpanel. Mon ikke en sådan begivenhed tyder på at tiden er moden til f.eks. at erstatte hekseafbrændinger med noget mere perspektivrigt, f.eks. afbrænding af symbolske krigsvåben, hvis man er modstander af krig. Eller afbrænding af en symbolsk skorsten, hvis man vil forureningen til livs. Eller afbrænding af sten lavet af papir som symbol på at vi ikke kaster sten imod bøsser og lesbiske. I nogle lande vælger man et nyt symbol hvert år, som man ønsker at lægge afstand til – ikke symboler på mennesketyper, men i stedet symboler på fænomener.

Der er mange muligheder, både samfundskritiske eller blot en ren hyldest til ildens enorme betydning for menneskets udvikling ved bare at hygge sig med sang, samvær, ild, lys og varmen fra bålet.

 

Hjem