Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Leif Blædels nye bog Justitsmord - Vadstrupgårdsagen

Klik på Rebekka Weimar! Lyt til interview om en videnskabelig antologi - klik på: Findes der lykkelig Blodskam? (i alt 41:31 min.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mange forskeres støtte
til kollegaer imod censur af deres forskning som tilbageviser sexmisbrugsindustriens uvidenskabelighed. Sidstnævnte blev kommenteret i Weekendavisen af Troels Peter Schmidt:

Apropos sexmisbrugsindustriens spøgelser: Estimerede og anerkendt undersøgelse viser at ofte er skader minimale eller også er der slet ingen skader:

I Weekendavisen gav Libby Tata Arcel udtryk for at ikke alle mennesker bør kunne håndhæve deres demokratiske ret til at udtrykke sig i medierne.

Weekendavisen
- 26-30 marts 1999 -

En række undersøgelser af sexmisbrug er tilbagevist som uvidenskabelige

Skråsikker uenighed

Lektor cand.psych. Libby Tata Arcel redegør i en artikel for "de pædofiles natur" (WA 19.3). I artiklen fremfører hun nogle meget konkrete påstande om "de pædofile", bl.a. at de ofte søger ind hos de faggrupper, hvor børnene er, samt at pædofili er mere udbredt end incest. 

Samtidig har cand.psych. Sine Diemar i DR 1 fortalt, at incest er meget mere udbredt end pædofili. Og cand.psych. Marianne Gram sagde i Nikolaj Ifversens udsendelse i DR 1, at pædofile ikke søger ind i pædagogfaget. Gram, Diemar og Arcel er alle skråsikre i deres påstande.

  Denne skråsikre uenighed inden for rækken af professionelle sexmisbrugsbehandlere og teoretikere har det nu vist sig, er typisk og ganske udbredt. Faktisk så universelt et fænomen, at forskere i både Europa og USA, har sat sig for, videnskabeligt, at undersøge de sexmisbrugsundersøgelser som måtte ligge til grund for de mange uenigheder.

  En voksende tendens til at se mere kritisk på sexmisbrugspsykologernes indbyrdes uoverensstemmelser har foreløbig resulteret i at 59 af de mest kendte undersøgelser inden for faget er blevet tilbagevist som uvidenskabelige. De tre forskere bag denne nye undersøgelse er: Bruce Rind, Ph.D., Temple University, Robert Bausermann, Ph.D., State of Maryland, og Phillip Tromovitch, Ph.D., University of Pennsylvania. Den nye forskning er trykt i bl.a. Psychological Bulletin. Kort fortalt går deres samlede konklusioner af sexmisbrugsundersøgelserne bl.a. ud på:

1) Der anvendes stort set aldrig kontrolgrupper.

2) Probanderne stilles spørgsmål på en måde så svaret er givet på forhånd.

3) Materialet er ikke repræsentativt.

4) Seksuelle handlinger får skylden for symptomer som var til stede forud for handlingerne.

5) Undersøgelserne undlader at isolere afgørende parametre med det resultat at konklusionerne bliver mudrede.

6.) Der forekommer en sammenblanding af ikke-sammenlignelige hændelser. En altomfattende definition på sexmisbrug får bl.a. den virkning, at de alvorligste overgreb bliver fortyndet i statistikken.

7) Uenigheder inden for faget refereres ikke.

   Det er besnærende - som Arcel gør - at søge at begrænse ulvens udtryk i medierne, men det forekommer mig, at hun herved får sammenblandet ideologi og viden, en cocktail som kan være farlig i et demokratisk samfund. Fordi vi i vores afmagt og vores ønske om at stoppe ethvert misbrug af børn kommer til at handle ud fra fordomme mere end viden. Jeg efterlyser en afklaring af uenighederne, og at forskere bliver bedre til at analysere, differentiere og hermed blive klogere på fænomenet. 

Skrevet af  Troels Peter Schmidt - forfatter , i Weekendavisen 26-30 marts 1999 
Hjem

Læs den nye undersøgelse ved at klikke her:

Sex misbrug terminologi afvist som videnskab:
Ny videnskabelig undersøgelse af
Child Sex Abuse "forskning":

An Examination of Assumed Properties of Child Sexual Abuse Based on Nonclinical Samples 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: