Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

[Apropos foredrag om mænd der betaler kvinder!]

Hjem

Vi bruger også...
Test af ludere. Nogle driftige herrers initiativ vækker forargelse.

Weekendavisen 10. - 16. september 1999:
Leif Blædel
skriver

"Nogle driftige herrer har påtaget sig en hidtil forsømt forbrugeroplysning. De driver den på Internet ... og det er ludere de tester. ..."

Blædel fortsætter:
De driver den på Internet på en hjemmeside, eller hvad den slags hedder, og det er ludere de tester. I en fjern fortid var jeg redaktør af Tænk, og vi nøjedes ikke med at teste sokkers holdbarhed og vaskemaskiners præstationer, vi inddrog en mængde andre ting, statslige styrelsers effektivitet og kundevenlighed, DSBs service, institutioners handicap-venlighed og hvad ved jeg. Ofte var det emner som kun var interessante for en minoritet, som netop de handicappede, men det samme gjaldt egentlig de fleste vareafprøvninger, som fx. en storartet undersøgelse vi foretog af skrivemaskiner.

  Det var lidt utraditionelt at gå uden for de elementære forbrugsvarer, så i begyndelsen motiverede vi vores valg med sætningen: >>Vi er også forbrugere af...<< Det blev almindeligt accepteret.

  Man vil forstå at jeg med den baggrund må bifalde testen af massagedamerne. At vurdere deres indsats er en lige så forbrugervenlig gerning som for eksempel at undersøge, om de ansatte i et statsligt organ betragter sig som folkets tjenere eller er hovne, fordomsfulde og magtfuldkomne. Jeg mener, de omtalte damer udfører en offentlig funktion, de er på det frie marked, de reklamerer spalte op og spalte ned i Ekstra Bladet med deres ynder og formåen, og det er ikke som privatpersoner de tilbyder sig, de har forretningsadresse og optræder under kunstnavne som Zizi, Putte, Nutte, Babs etc. Men er der overensstemmelse mellem varen, de leverer, og lovprisningerne, de beskriver den med?

  Undersøgelsen af det har vakt nogen forargelse. Kristeligt Folkepartis Jann Sjursen vil have justitsministeren til at gribe ind, og Registertilsynets direktør Henrik Waaben prøver selv at gøre det, vistnok af egen drift, hvis jeg må bruge det indtryk. Og Politiken, der ofte er forarget med de forargede, er det også her. Det citerer som begrundelse et "læserbrev" fra hjemmesiden:

  >>Er der nogen, der har et bud på piger, der ikke er ældre end 16-20 år? Min erfaring er, at de alle lyver om deres alder og udseende. 22-årig erotisk buttet kvinde er i virkeligheden en 35-årig fed madamme...<<

  Bladet noterer sig at mændene udveksler erfaringer og telefonnumre på navngivne prostituerede, bedømmer deres seksuelle evner og i nogle tilfælde bruger et karaktersystem.

   >>Det er i strid med registerloven,<< siger Henrik Waaben til bladet, >>de vurderinger, som kvinderne får med på vejen er både nedsættende, subjektive og personhenførbare... det er personlige oplysninger som ikke tjener et legitimt formål, og som er systematisk lagret, så de får karakter af et register, man kan slå op i. Det er klart i strid med registerloven...<<

  Jeg har spurgt dir. Waaben om de undersøgelser der er foretaget af Tænk af cykelsmedes, TV-reparatørers, blikkenslageres og bilværksteders serviceydelser, som giver personlige oplysninger om cykelsmede etc. og lagres systematisk i Tænk, mon også er i strid med registerloven. Det mener han mærkværdig nok ikke. Han ville dog ikke nærmere ind på, hvorfor de - i modsætning til bedømmelserne af de føjelige damers service - tjener et legitimt formål.

  Jann Sjursen har en lige så logisk indvending mod det nye initiativ: >>Det er helt uacceptabelt, hvis lovgivningen ikke sikrer de prostituerede mod at blive tingsliggjort i fuld offentlighed.<<

  Jeg tror, det er et ræsonnement De Kristeliges formand, formodentlig ubevidst, har hentet hos kæmpende rødstrømper, det er i hvert fald dem som ustandselig vredes over, at mænd eller reklamer eller film eller fotografier >>tingsliggør<< kvinder ved at tale om eller fremvise dem på en erotisk inspirerende måde. Men Sjursen har ikke helt forstået tankegangen. I det foreliggende tilfælde er det jo ikke afskyelige mænd der tingsliggør nogle kvinder - det er helt og holdent kvinderne selv der tingsliggør sig ved at reklamere med deres specielle form for duelighed.

  Så alt i alt har jeg svært ved at se noget forkert ved en forbrugertest på et område, hvor reklamen åbenbart har været præget af vilde overdrivelser. Den er egentlig mere påkrævet end afprøvning af sæbepulvere. 

Anmeldelse af massagepigerne

Massagepigerne

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: