Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Videnskabelig kompetence

- fra dagbladet Information 20. august 1999 -

Alt for mange forskere er i sin tid blevet ansat mere på grund af ideologi end fordi de besad foskningskompetence.

Der har heldigvis i de senere år været set lidt mere kritisk på mit fagområde, "sexmisbrugsforskning". Mere kritiske forskere i USA har sat sig for, med de mest respekterede og stringente videnskabelige metoder, at undersøge de sexmisbrugsundersøgelser som måtte ligge til grund for de mange uenigheder. Fra konklusionerne kan nævnes:

1) Der anvendes stort set aldrig kontrolgrupper.
2) Probanderne stilles spørgsmål på en måde så svaret er givet på forhånd.
3) Materialet er ikke repræsentativt.
4) Seksuelle handlinger får skylden for symptomer som var til stede forud for handlingerne.
5) Undersøgelserne undlader at isolere afgørende parametre med det resultat at konklusionerne bliver mudrede.
6.) Der forekommer en sammenblanding af ikke-sammenlignelige hændelser. En altomfattende definition på sexmisbrug får bl.a. den virkning, at de alvorligste overgreb bliver fortyndet i statistikken.
7) Uenigheder inden for faget refereres ikke.

Jeg efterlyser en afklaring af videnskabelige uenigheder og bedre muligheder til at få nye og kritiske forskningsresultater frem i lyset på lige fod med anden forskning.

Troels Peter Schmidt

Apropos:

Som forfatter af forskellige fagbøger baseret på forskningsresultater kan jeg vanskeligt give fuldt udtryk for den store glæde jeg oplevede da jeg hørte Per Stig Møller i Danmarks Radios Herreværelset fredag d. 13 august. Værten Nikolaj Ifversen havde inviteret den konservative politiker i studiet for at diskutere Møllers nye bog Magt og afmagt. En bemærkning fra Per Stig Møller vakte min fulde opmærksomhed: Forskningen på Københavns Universitet er for ringe. Alt for mange forskere er i sin tid blevet ansat mere på grund af ideologi end fordi de besad forskningskompetence. Herfra fortsatte mine egne tanker - gad vide om der er brug for en videnskabelig undersøgelse af kvaliteten i dansk forskning på akademisk niveau generelt.

Jeg tror, at videnskab desværre også er andet end altid en ren søgen efter viden. F.eks. kan der være tale om store institutioner der koncentrerer sig om at opbygge magt og tilstræbe sig egne mål og interesser. Her ønsker jeg at tage udgangspunkt i en del af den forskning som mine bøger bygger på: "sexmisbrugsforskning".

Der har heldigvis i de senere år været en voksende tendens til at se lidt mere kritisk på denne såvel som på andre forskningsområder. Uenighederne inden for rækken af forskere på området har nu vist sig, er typisk og ganske udbredt. Faktisk et så omfattende fænomen, at mere kritiske forskere i USA har sat sig for, med de mest respekterede og stringente videnskabelige metoder, at undersøge de sexmisbrugsundersøgelser som måtte ligge til grund for de mange uenigheder.

Den mere kritiske holdning til sexmisbrugsforskningen har foreløbig resulteret i, at
59 tidligere undersøgelser er blevet tilbagevist som uvidenskabelige. Tre forskere bag den nye kvalitetskontrol- og granskningsundersøgelse af sexmisbrugsforskningen er: Bruce Rind, Ph.D., Temple University, Robert Bausermann, Ph.D., State of Maryland, og Phillip Tromovitch, Ph.D., University of Pennsylvania. Den nye forskning er trykt i bl.a. Psychological Bulletin og findes på de danske Universitetsbilblioteker.

Det forekommer mig, at der stadig er megen forskning som skal kulegraves for en uheldig alliance og sammenblanding af ideologi, viden og særinteresser - en cocktail som kan være farlig i et demokratisk samfund, hvis en af spillerne har fået egentlig monopol til anerkendelse og offentliggørelse udelukkende af ens egen forskning, med det resultat at anden forskning forties.

Jeg efterlyser en afklaring af videnskabelige uenigheder, bedre muligheder til at få nye og kritiske forskningsresultater frem i lyset på lige fod med anden forskning. Og alle forskere skal blive bedre til at analysere og differentiere fænomener.

Troels Peter Schmidt, forfatter

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: