Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

M I N O R I T E T S P A R T I E T

 P R E S S E M E D D E L E L S E

B.T. laver politisk bestillingsarbejde for højrefløjen og forsøger at stemple Minoritetspartiet gennem tendentiøs og sensationalistisk fremstilling af partiets kamp for minoritetsgrupper

 

I B.T. søndag den 11. marts lancerer B.T. over et dobbeltopslag en sensationalistisk stempling af Minoritetspartiet, blottet for nyhedsværdi, under overskriften: "Minoritetspartiet åbent for pædofile". Alene overskriften er udtryk for avisens desperation for at finde en måde at stemple partiet på, eftersom der ingen som helst forskel er på Minoritetspartiets og langt de fleste øvrige partiers holdning til pædofili såvel som medlemskab af et politisk parti, hvorfor B.T.s sensationalistiske overskrift lige så godt kunne have lydt: Socialdemokratiet åbent for pædofile

 

1) Minoritetspartiet ønsker at fastholde, at seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes på lige fod med voldtægt; 

2) Minoritetspartiet er åbent for alle, der ønsker at melde sig ind i partiet – vi hverken kan eller vil tjekke medlemmers personlige baggrund.

 

B.T.s historie er politisk bestillingsarbejde fra højrefløjen

 

Kernen i B.T.s historie, er: "Ifølge B.T.s kilder prøver kræfter inden for de pædofile kredse lige nu at få de pædofile ind i Minoritetspartiet." Det er naturligvis løgn – så hvilke "kilder" er dette? B.T. slår det stort op, at medstifteren af Pædofilgruppen, Troels Peter Schmidt er menigt medlem af partiet og derigennem "vil have indflydelse", hvilket gøres til noget særskilt suspekt, til trods for, at enhver der er medlem af et parti eller stemmer ved et folketingsparti naturligvis søger politisk indflydelse. B.T. formår desuden indirekte at give læserne indtryk af, at Troels Peter Schmidt er pædofil, selv om han blot beskæftiger sig fagligt med emnet.

 

Det er klart Minoritetspartiets opfattelse, at B.T.s "historie" er politisk bestillingsarbejde fra højrefløjen, der ene og alene har det sigte at stemple partiet som et pædofilt parti – dette lader sig naturligvis ikke gøre ved journalist Marianne Singers rimeligt loyale gengivelse af partiets synspunkter, hvorfor de redaktionelle overskrifter, sammenklipningen og opsætningen med de mest usaglige, tendentiøse virkemidler skal gennemtvinge dette indtryk.

 

Lige siden partiets dannelse har det heddet i Minoritetspartiets politiske grundlag: "Vi vil støtte samfundets udstødte og forene trængte mennesker og minoriteter i gensidig forståelse, frihed til forskellighed og et fælles kulturopgør – fra indvandrere og flygtninge over ældre og syge til tvangsaktiverede og fattige." Minoritetspartiet er hverken et islamisk parti, et pensionistparti eller et arbejdsløshedsparti af den grund – men et humanistisk parti for alle, der ønsker menneskeværdige vilkår for enhver samfundsborger og sikre fundamentale rettigheder.

 

Åbent møde med og om Minoritetspartiet: Bashy Quraishy og Rune Engelbreth Larsen

 

Bashy Quraishy (medlem af MPs hovedbestyrelse) og Rune Engelbreth Larsen (formand for MP) lagde op til debat om Minoritetspartiet og menneskerettighederne på et offentligt møde mandag den 12. marts 2001 kl. 19.30: Ismejeriet, Brumleby 138, st.tv., Blok N, 2100 København N. Mødet var arrangeret af den forkætrede Troels Peter Schmidt

 

MINORITETSPARTIET / www.minoritetspartiet.dk

TLF.: 86 54 08 50