Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Offentliggjort i B.T. tirsdag d. 13. marts 2001.
I nedenstående artikel har jeg tilføjet links som gør at du har mulighed for at klikke hen til flere oplysninger om emnet. 

B.T. har egenhændigt tilføjet  artiklen det som her er  markeret med gul farve.

Grænseløs respekt for minoriteter
Af Peter Schmidt, forfatter

Min begejstring for ytringsfriheden, Menneskerettighedserklæringen og den humanisme som ligger bag idéen om netop at beskytte udsatte minoriteter er stor. Heri ligger også min respekt for ytringsfriheden og B.T.s ret til at vinkle en sag som B.T. 11/3 selv har det bedst med.

Men det sårer mig når B.T. misrepræsenterer mig med en stribe af faktuelle fejl:

1.) Det er ikke rigtigt, at jeg skulle have fremført en påstand om at børn i vores samfund har frihed til at vælge en voksen seksualpartner. Til gengæld har jeg diskuteret spørgsmål om sexmisbrug vs. børns seksualitet - fagligt som pædagog - på min hjemmeside og i min bog "fra Incest til MEDIE-HETZ" .

2.) Jeg er ikke erklæret tilhænger af pædofili - jeg er tilhænger af ethvert menneskes principielle ret til selvbestemmelse. I min bog hele og FRIE børn  giver jeg udtryk for den opfattelse, at hvert enkelt menneske i princippet er autonomt. Bogens hovedtema er anti-pædagogik. Bogen kan umuligt og i sagens natur være fortaler for eller tilhænger af nogen "isme" - eller "fili" for den sags skyld - det er hverken bogens eller mit gøremål.

3.) Jeg er ikke pædofil.

4.) Jeg er ikke stifter af pædofilgruppen. Jeg har været medstifter, ligesom jeg har været med til at stifte flere ligestillingsudvalg igennem tiden.

5.) Jeg har ikke været interesseret i en privat børnepasning, men i en diskusion af børns vilkår.

En tak til alle for at foredraget på Rigshospitalet 
Hysteriets kulturelle fortællinger 
 
d. 22. februar blev en succés!

Debatten fortsatte udover hvad man plejer, skønt! Der var masser af feedback på oplægget og der kom  bl.a. en debat frem om hvordan og hvad nogle fagfolk har gjort gennem tiden for at give offentligheden flere oplysninger om nye forskningsresultater.

Hysteriets kulturelle fortællinger handlede om at flest mænd er blevet mistænkt, anklaget eller dømt for sexmisbrug af børn i daginstitutioner. Som følge heraf kan der være grund til at frygte, at mandlige pædagoger - måske ikke uden grund - flygter fra pædagogfaget. Mere herom i nedenstående kronik:

Kronik af Peter Schmidt, forfatter
Når hystorierne får frit spil
- straffes den som fører saglig diskussion

Peter Schmidts seksualkritiske antipædagogik har et bud på, hvad vi kan gøre i en “hystorisk” tid som denne - en tid, som blomstrer med hysteriets kulturelle fortællinger. Klik her for mere om 
tid og sted
  hvor  forfatter Peter Schmidt holdt sit oplæg. Foredragsrækken  Hertoft-eftermiddage fortsætter.

Apropos: Forfatter mag. art. Maria Marcus i forordet til hele og FRIE børn
>> Peter Schmidt "fortsætter hvor Freud stoppede" <<.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: