Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Heksejagt & heksejægere

Anne Knudsen anmeldte (13.6.97) i Weekendavisen den amerikanske fagbog:
Hystories - Hysterical Epidemics and Modern Culture (Hystorier - hysteriske epidemier og moderne kultur, 1997), af Elaine Showalter, der er professor ved Princeton University i USA.

Hysteriet breder sig

Vi lever i ofrets århundrede, hvor vi pludselig føler os truet af for eksempel mandlige pædagoger. Seksualiteten har sat sig på tværs

- en nytårs kommentar i dagbladet Information  31. december 1998 -
PSYKOLOGI
Af Peter Schmidt
forfatter

I år har vi set nogle begivenheder, som det kan være nok så givtigt at reflektere over, især på baggrund af en amerikansk fagbog: Hystories - Hysterical Epidemics and Modern Culture (Hystorier - hysteriske epidemier og moderne kultur, udkommet i 1997), af Elaine Showalter,
der er professor ved Princeton University i USA. Hun har udviklet en teori som til dels ‘forudså’ og til dels kan redegøre for nogle helt aktuelle begivenheder her i landet. Men først bogens, efter min mening, væsentligste træk:

Hvad er Hystories

  Ordet ‘Hystories’ er sammensat af ordene hysterical og stories og betegner beretninger om bl.a. kronisk træthedssyndrom, genfundne erindringer om incest, sataniske misbrugsritualer, bortførelser til rumskibe og Golfkrigssyndromet. For at ‘hystorier’ kan forvandle sig til hysteriske epidemier (og paranoia) forudsættes 3 ingredienser:

1. Tilstedeværelse af fagfolk og teoretikere.

2. Ulykkelige, sårbare patienter og

3. Et kulturelt støttende miljø.

    Showalter drager den franske filosof Michel Foucault med ind i anklagerne imod lægevidenskaben/psykologien/behandlerne, idet hun bl.a. citerer Foucault for at have udtalt: “Kvinders kroppe blev gjort hysteriske”, - blev forvandlet af lægerne m.fl. til en “samling af fysiologiske og psykologiske symptomer.” Showalter citerer historikeren Henri Ellenberger for at udvide Foucault´s tankegang således: “Ellenberger så forholdet mellem unge psykiatere og hysteriske kvindelige patienter som mere lige. (...) Lægerne havde brug for kvinder som muser; hysteriske kvinder havde brug for lægerne til at udtrykke deres behov.”

  Måske er der også her i landet en sandsynlighed for, at nogle teoretikere, en del ulykkelige mennesker samt et støttende miljø har fundet hinanden og tilsammen udgør adskillige af forudsætningerne for en hysterisk epidemi.

  I min argumentation herfor henviser jeg til Showalters tre ovenfornævnte faktorer:

  Ad.1) Se overlæge psykiater Sven Rasmussens kronik i Politiken den 29. oktober under overskriften ‘Terapeuterne tørster’. Rasmussen kritiserede nogle kliniske psykologer for bl.a. at se sexmisbrug, hvor der ikke er noget.

  Ad.2) Ofrets århundrede er titlen på en ny bog af Henrik Jensen, som kan være sigende i denne sammenhæng.

  Ad.3) Som uddannet pædagog og forfatter af pædagogisk litteratur oplever jeg en stigende tendens på institutionsområdet til at se sexmisbrug alle vegne. For ikke så lang tid siden trådte en mandlig pædagogleder, mandlige pædagogassistenter og medhjælpere frem i TV og radio. Flere socialarbejdere krævede indførelse af særlige regler til beskyttelse af mænd mod falske anklager for sexmisbrug. Heldigvis var mit eget fagforbund, BUPL, de anklagedes advokat og forlangte arbejdsskadeerstatning til ofrene på grund af uberettigede afskedigelser. Samtidig synes jeg, at årsagerne til disse voldsomme reaktioner bekræfter eksistensen af et “hysteri-støttende miljø”.

Megen unuancering

   Jeg tror, at nogle sexmisbrug-teoretikere, ulykkelige patienter og et kulturelt støttende miljø kan have udbredt ‘hystorier’ til den øvrige befolkning via medier, bøger, dameblade osv. allerede fra starten af 1980´erne. Elaine Showalter kalder sådanne hystorier for hysteriets kulturelle fortællinger. Disse hystorier er tilsyneladende blevet udbasuneret til beredvillige og ofte unuancerede medier samt til en masse mennesker, som er modtagelige for hystorier. Hystorier er måske blevet almen ‘viden’ for nogle mennesker, der søger en godkendelse og billigelse for deres emotionelle behov, skabt af deres egne ubevidste konflikter. Carsten Grolin skrev i Ekstra Bladets Frontalt 6. december om en seksualangst og dårlig samvittighed, der ligger bag de seneste måneders hetz mod mandlige pædagoger.

  Desværre taler intet for, at Showalters kriterier for at ‘hystorier’ kan forvandle sig til ‘hysteriets kulturelle fortællinger’, ikke kan være gældende hos os. Bl.a. derfor er jeg som lægdommer begyndt at interessere mig for, hvorvidt risikoen for justitsmord muligvis er større i dag end tidligere. Det kan være, at vi, der har med pædagogfaget at gøre, er blevet lidt for hysteriske. Hvis det forholder sig således, skal der naturligvis sættes en stopper for det, men ved tanken om hvordan, er jeg svar skyldig.


Professor irettesætter chefpsykolog. Som led i debatten om overdrivelse og hysteri citerer jeg fra dagbladet Information som bringer kritik af chefpsykolog Kirsten Moesgaard 22.1.99 i en kommentar med overskriften:

Løgn om misbrug

  - Dagbladet Information -

Chefpsykologen Moesgaard kritiseres af professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (22.1.99 i Information), for at have udtalt at << "Børn lyver ikke" (...) Ihvertfald kan en klinisk psykolog "med ret stor sikkerhed finde ud af, om det er barnet selv, der kommer med en beskyldning, eller om det er blevet påvirket af en voksen." >>

Men så enkelt er det ikke, skriver professor Steen Folke Larsen i Information: "Børn op mod skolealderen kan udmærket finde på at lyve." (...) Men "Være er det, at børns hukommelse væsentlig lettere end voksnes påvirkes af ledende spørgsmål, antydninger og forventningspres fra andre. Det kan være påvirkninger fra voksne, men det kan også være påvirkninger fra andre børn, f.eks. i børnehaven hvor den skarpe konkurrence om opmærksomhed og accept let fører til kollektive fortællinger med en tvivlsom forbindelse til virkeligheden. En af heksejagtens mekanismer."

"En risiko ved at håndhæve det princip, at børn altid taler sandt, er at børnene kan blive hvirvlet ind i (...) at måtte bære den belastning at have givet anledning til ødelæggelse af andres tilværelse."

"Typisk er risikoen for bevidste løgne mindre fra børn, men risikoen for ydre påvirkninger er til gengæld større.


Retsvæsenet skal med 

I enhver konkret sag må vidneudsagnenes pålidlighed imidlertid bedømmes af retsvæsenet. Det kan ikke overlades til kliniske psykologer, når der er tale om børnevidner, med større tryghed end for voksne vidner.

Kirsten Moesgaard citeres i artiklen (12.1.99, Information) desuden for, at hvert tiende barn er udsat for seksuelt misbrug, deraf to tredjedele så groft som analt samleje og oralsex. De tilsvarende udenlanske tal, hun henviser til, er skøn foretaget af klinikere (psykologer, psykiatere og andre) alene ud fra deres patienters oplysninger. Mere solide - og videnskabeligt skeptiske - undersøgelser kommer ikke over de to pct. (...) Det er bestemt også nok. Der er ingen grund til at overdrive." (Dagbladet Information, 22.1.99.)


Stop heksejagten

Panikkens retorik - dagbladet Politiken søndag 7. februar 1999

Hjem igen

For mere faglitteratur om emnet:

Bestil bøgerne! på Det Kg. Bibliotek her: http://pingo.kb.dk:4505/ALEPH

Ofrets århundredeaf Henrik Jensen, Samleren, 1998. Anmeldt som: "Offer for krig og TV", af Mogens Rüdiger 23.10.98 i Berlingske Tidende; "Angsten for at blive offer", af Steffen Heiberg 23.10.98 i Politiken; "Midt i en Klynketid", af Jon Helt Haarder 23.10.98 i Jyllands Posten; "Åh, nej ikke lige mig", af Gregers Dirckinck-Holmfeld 23.10.98 i Ekstra Bladets Frontalt; "Århundrets granatchok", af Thorkild Kjærgaard 23.10.98 i Weekendavisen; "Krigen og den tabte uskyld, af Asger Brandt 23.10.98 i Kristeligt Dagblad.    

Verkligheten bakom vår tids häksprocesser - Sex, lögner och terapi, af Lillian Öhrström, Förlæg Norstedts AB, Stockholm, 1996.  

Roum-sagen - en omvendt hekseproces?, Tange, Mogens. Tanges Forlag 1995.

Incestpanikken i Cleveland, af Berl Kutchinsky. Nordisk Sexologi, 1989; 7:89-108.

Hystories - Hysterical Epidemics and Modern Culture, (Hystorier - hysteriske epidemier og moderne kultur, af Elaine Showalter, der er professor ved Princeton University i USA, Pcador, 1997. En grundig analyse og afsløring af moderne vesterlansk paranoia som bl.a. har givet udslag i heksejagt, incesthysteri, golfkrigssyndrom m.m. Anne Knudsen anmeldte bogen (13.6.97) i Weekendavisen.

Satan´s Silence: Ritual Abuse and the Making of a Modern American Witch Hunt, af Debbie Nathan og Michael Snedeker. Basic Books, New York, 1995.

The Myth of the Repressed Memory, af Dr. Elizabeth Loftus and Katherine Ketcham, St. Martin´s Press, New York, 1994. Dedicated to the principles of science, which demand that any claim to “truth” be accompanied by proof.

On Witches and Witch Hunts: Ritual and Satanic Cult Abuse, af Davis Lotto. Journal of Psychohistory, Vol. 21, no. 4, 1994 p. 373-396 (Main Issue).

First Do No Harm: The Sexual Abuse Industry, Felicity Good-Year Smith. New Zealand. Benton - Guy Publishing Ltd., 1993. Forfatterinden, tidligere ansat som politiets læge med opgave at undersøge voksne og børn udsat for seksuelt misbrug, påpeger blandt andet følgende for at eliminere de problemer som incestindustrien selv har skabt:

* Nødvendigheden af at basere behandlernes arbejdsmetoder på et videnskabeligt/fagligt, fremfor moralsk og politisk grundlag.

* Nødvendigheden af at få defineret og karakteriseret de børn som har seksuelle kontakter til voksne, og få evalueret disse karakteristika på en måde som anerkender positive tilfælde.

* Nødvendigheden af at terapeuterne ophører med at insistere på, at klienterne skal opfatte ikke-negativt oplevet sex som negativt, da et negativt syn påvirker i retning af et negativt udfald. En af de vigtigste anbefalinger er, at alle terapier underkastes samme effektivitets-evalueringer (effectiveness evaluations) som gælder medicinsk behandling. Terapierne bør evalueres, ikke kun for deres gavnlige virkning, men også for deres omkostninger, f.eks iatrogenesis (d.v.s. den skade, behandlingen selv påfører klienten). Denne måde at tænke på er en integreret del af lægegerningen. Felicity Good-Year Smith mener, at det er uforsvarligt, at disse standarder ikke lige så vel gælder hele terapiområdet.

* Nødvendigheden af at alle "afdækkende interviews" bliver optaget på video, ikke kun det sidste. Dette vil vanskeliggøre tilfælde, hvor klienten påvirkes unødigt. Good-Year Smith har i føromtalte bog First Do No Harm (se litteraturlisten) givet os en detailleret dokumentation på den psykologiske, tvangsmæssige karakter i disse "afdækkende interviews," som i dag er en udbredt og almindelig praksis blandt behandlere på området.

* Nødvendigheden af at medierne opfører sig mere ansvarligt i deres dækning af emnet. Disse har hidtil været de vigtigste redskaber i spredningen af fejlagtige antagelser og påstande inden for børnemisbrugsindustrien og har fuldstændigt farvet befolkningens holdning.

Intimate Enemies: Moral Panics in Contemporary Great Britain, af Philip Jenkins. NY, Aldine de Gruyter, 1992.

Erregte Aufklärung - Fakten und Fiktionen, af H. Rutschky, Goldmann 1991. Blandt andet en kritik af såkaldte børnebeskyttere.

Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Hunt Trials Revisited, af Richard Gardner. Creskill, New Jersey, Creative therapeutics, 1991.

Assessing Child Maltreatment: the Problems of false allegations, Michael Robin. Haworth, 1991.

Threatened Children: Rhetoric and Concern about Child Victims, af Joel Best. University of Chicago Press, 1990.

The Sexual Victimology of Youth. Schultz, L.G. (Editor). Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, Publisher, 1980.

The Politics of Child Abuse, af Lyle Stuart, Secaucus. New Jersy, 1968.

Bestil bøgerne! på Det Kg. Bibliotek her: http://pingo.kb.dk:4505/ALEPH

 

Anden litteratur:

Sexualität, Gewalt und psychishe Folgen, af M.C. Baurmann. Bundeskriminalamt, Wiesbaden, 1983 (Kan bestilles gennem biblioteket). Meget grundig og fordomsfri.

Incest, af Anaïs Nin. Artikel i "Alt for damerne", side 70, nr. 9, 3 marts 1994. En skildring af forfatterindens frivillige incestuøse oplevelse med sin far. Også i bogform sammen med den øvrige dagbog:

Incest, af Anaïs Nin. Fra den ucensurerede dagbog 1931-1934. På dansk ved Kirsten Vesterager. Lindhardt og Ringhof, 1994.

Søskendekærlighed, af Katarina von Bredow. Høst og Søn, 1993. En anderledes fortælling om incest. Det eneste væsentlige problem med incest i denne bog er omgivelsernes fjendske holdning hertil. Tilgengæld er dette et fatalt problem, som siger en del om samfundets brutale hensynsløshed.

Jeg føler mig så snavset - råd og synspunkter om incest, af arbejdsgruppen. "Oprør fra knæhøjde", Tryk: Dafolo A/S, 1990. Omhandler negativ erfaret incest, men erkender alligevel eksistensen af positiv erfaret incest.

Incest, - den fortrængte hemmelighed, antologi. FADL, 1985. Baseret på høringen "Incest", Panum Institutet,1985.

Lysten og Loven, af Christian Braad Thomsen. Tiderne Skifter, 1983. En bog om incest-tabuets følger.

Kvindebevægelse og psykoanalyse, af Juliet Mitchell. Tiderne Skifter, 1977. Omtaler incest og meget andet, historisk, antropologisk, psykologisk og politisk. Mitchell, samt Norman O. Brown (se litteraturlisten i "fra Incest til MEDIE-HETZ"), er konsekvente i deres plædering til fordel for det polymorfe i os alle.

Forbudet, kapitel i "Fri os for kærligheden", Suzanne Brøgger. Rhodos, 1973. En meget spændende diskussion om incesttabuets sociohistoriske betydning. Tankegangen heri forsøger jeg at gå videre med i min artikel En anden kultur, side 91 i "fra Incest til MEDIE-HETZ". 

Intergenerational sexual contact: a continuum model of participants and experiences, Journal of Sex Education and Therapy 15 (1), 3-12. Joan Nelson (1989).

Incest: self-report findings from a nonclinical sample, Journal of Sex Research 22(4) 463-77, Joan Nelson (Nov 1986).

Is Incest Harmful?, Henderson, D.J.; Canadian Journal of Psychiatry, 28(1): 34-40, February 1983.

Children and Sex, af Constantine and Martinson. Denne grundig håndbog om incest m.m. er mere udførligt nævnt nedenfor i denne litteraturliste.

Incest Without Harmful Repercussions, Cepada, M.L.; Medical Aspects of Human Sexuality, 12(1): 131, January 1978.

The Child Sex Victim: Social, Psychological and Legal Perspectives, Schultz, L.G. Child Welfare, 52(3): 147-157, March 1973.

Incest: A Synthesis of Data, Henderson, D.J. Canadian Psychiatric Association Journal, 17(4): 299-313, 1972.

Children Not Severely Damaged by Incest With Parent, af Yorukaglu, A. and Kemph, J.L. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 5:111-124, 1966.

On Consumated Incest, Rascovsky, M.W. and Rascovsky. A.: International Journal of Psychoanalysis, 31: 42-47, 1950.

Familiäre Sexualdelinguenz - die neue Emotionalisering eines alten Dramas, Herbert Maisch. Beiträge zur Sexualforschung vol. 62, 1987 p. 84-104.

Determining Incestuous Contact between Parent and Child: Frequency of Children Touching Parents´ Genitals in a Nonclinical Population, Alvin Rosenfeld, M.D., Robert Bailey, M.D., Bryna Siegel, Ph.D., and Gwyn Bailey. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25, 4:481-484, 1986.

Brysternes tabte erotik - og andre essays om kvindelighed, af Barbara Sichtermann. Tiderne Skifter. 1984. Forfatterinden opfatter amning som en seksualakt: "Parallellen mellem netop amningen og det heteroseksuelle samleje er på det ydre plan snarest mere påfaldende end man kunne forvente ud fra de faktiske ligheder med hensyn til oplevelsen og ophidselsen. Brystvorterne, som er et yderst sensibelt organ, der er i stand til at erigere, trænger ind i spædbarnets varme og fugtige mund. Mens læberne, kæberne og gummerne lukker sig om brystvorten og masserer den i sugende rytmer, sprøjter den sin særlige saft ned i barnets svælg."(Side 78). Hele Sichtermanns essay om brysternes tabte erotik gør enhver gensidig nydende mor og barn, imens barnet ammer hos sin mor, til positive incestimplicerede.

Incest, Understanding and Treatment, Domeena C. Renshaw, M.B., Ch.B., M.D. Boston, Little, Brown and Company, 1982.

Bestil bøger!  på Det Kg. Bibliotek: http://pingo.kb.dk:4505/ALEPH

 

Voksne, børn og unges sexuelle relationer:

I´m a Voyeur, video, 1998, af Bent E. Staalhøj, om ekshibitionistisk kultur, set og oplevet uden indblanding af lægevidenskabens konstruktivistiske vidensmonopol.

Illustrated Man - en video, af instruktør Bent E. Staalhøj, hvis premiere fandt sted ved d. 5. Copenhagen Film og Video Festival, 1996. Videoen sætter kroppen i centrum, midlet er kunsten at tatovere. Videoen er solgt til svensk TV 1 og bliver vist dér i 1997-98. I øvrigt scannede denne instruktør film til videoen "Den grimme dreng" om Ole Ege, grundlæggeren af "Erotisk museum" i København.

Den rebelske fugl, af Preben Hertoft. Hans Reitzels forlag, 1995.

Die Lust am Kind - Portrait des Pädophilen, af Rüdiger Lautmann. Klein, 1994

Månens kulør - studier i dansk bøssehistorie 1628-1912, af dr. phil. Wilhelm von Rosen, Rhodos, 1993.

Myten om børnelokkeren, Børn og Unge 33, 20.8.92. Dette pædagogblad har været i stand til at skildre et nuanceret billede af børnelokkeren.

Crime Without Victims, af "Trobriands" - collective of authors, Global Academic Publishers, 1992. Udkom på dansk som Forbrydelse uden offer i 1986. Se litteraturlisten.

Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, af John L. Randall, Dorrance, 1992.

Male Intergenerational Intimacy - historical, socio-psychological, and legal perspectives, af Theo Sandfort, PhD, Edward Brongersma, JD, Alex van Naerssen, PhD - Editors, Harrington. Park Press, 1991.

Dit blik, min lyst (en bog om blottere), af Pia Gedde Nielsen og Tom Nervil. Tiderne skifter 1990. Bogen er fyldt med mange spændende og personlige førstehåndsberetninger, men desværre stadig set med kliniske briller. Grundholdningen er, at det ikke er så godt at dyrke ekshibitionisme som andre seksualiteter.

Så se dog, video af Pia Gedde Nielsen og Tom Nervil - hvor 2 mandlige og en kvindelig blotter fortæller. Statens Filmcentral 1989. Til gratis udlån via bibliotekerne. Gode beretninger, men desværre stadig set ud fra en klinisk synsvinkel.

Loving Boys, af Dr. Edwards Brongersma. Global Academic Publishers, Amsterdam. Et tværfagligt studie i to bind om seksuelle relationer mellem voksne og mindreårige. Bind 1, 1986 og bind 2, 1989. I disse to bind er der mange beskrivelser, fra mange forskellige kulturer verden over, af tilfælde i de pågældende samfund, hvor incest er normalt accepteret.

Boys on their Contacts with Men, af Theo Sandfort. Global Academic Publishers, N.Y., 1987. Interviews med 25 drenge i mand/dreng forhold. Den internationale anerkendte sexolog Dr. John Money har bl.a. skrevet følgende sit forord til bogen: “One of the most valuable works of research scholarship on the topic of pedophilia that has ever appeared in print.” Denne bog er en vældig god og letlæselig populær udgave af den strengt videnskabelige undersøgelse The Sexual Aspect of Pedophile Relations.

Forbrydelse uden offer, af forfatterkollektivet Trobrianderne. Tiderne skifter, 1986. En antologi med artikler af sexologer, en dommer og en forsvarer. Mænd, kvinder og børn fortæller om egne oplevelser. I denne bog har jeg og Bo Michaelsen bidraget med et interviewe: "Søs", fortæller om sit forhold til en 13-årig dreng. Interviewet med Søs blev sendt fra DR-P1 17/-82 i udsendelsen "Far, må jeg lege med din tissemand?". Udsendelsen fik 2 siders positiv omtale af Rachel Bæklund i Ekstra Bladet samme dag - disse sider var illustreret med et stort nøgenbillede af mig. I øvrigt optrådte jeg som nøgen bøssemodel i Kærlighedskarrusellen hver anden torsdag i 2 år under navnet Peter Schmidt. Interviewet med Søs er også trykt i min bog hele og FRIE børn samt i den engelske udgave af Forbrydelse uden offer: Udkom på engelsk som Crime Without Victims i 1992.

Det må du godt, af Thore Langfelt. Malling 1986. En af de bedste bøger, som findes på dansk om børns seksualitet og som især pædagoger kan lære meget af.  

Paedophilia: a factual report, af Dr. Frits Bernard. Enclave, Rotterdam, 1985. Om voksen/barn relationer.

Pädophilie (artikel i) Liebe, Sexualität und Soziale Myten, af C. Bleibtreu-Ehrenberg. Beltz, 1985. Forfatteren har en nuanceret opfattelse af pædofili.

Om kærlighed: En temabog af Karin Rosendahl Karlsen og Hugo Hørlych Karlsen. Gyldendal, 1984, 2. udgave. Omhandler forhold forældre/børn, børns indbyrdes kærlighed, pædofile forhold, homoseksuelle, prostitution og pornografi.

Det er måske en galskab, af Preben Hertoft. Gyldendal 1983, om seksualreformbevægelsen i Danmark.

Children and Sex, af Constantine and Martinson(Editors), New Findings, New Perspectives. Little, Brown and Company, Boston, 1981. En videnskabelig håndbog (antologi) om børn og sex i det hele taget.

The Sexual Aspect of Paedophile Relations, af Theo Sandfort. Spartacus, Amsterdam, 1981. Psykologisk undersøgelse af 25 drenge, der er involveret i længerevarende mand/drengforhold, specielt m.h.p. drengenes positive eller negative relationer. Særdeles veldokumenteret. En letlæselig og meget anbefalelsesværdig udgave af denne er Boys on their contacts with men. Se litteraturlisten.

De små fugle, af Anaïs Nin. Lindhardt og Ringhof, 1980

Bioenergetiske kropsøvelser, af Alexander Lowen og Leslie Lowen. Borgen, 1980. Øvelser som hjælpemidler til en generobring af kroppen.

Ved du det? - Mads og Anne snakker sammen, fotos af Will McBride. Tekst: Birgit Kragh. Borgen, 1980. En fremragende billedbog som samtidig er foto-kunst. Findes på landets folkebiblioteker, men desværre ikke altid tilgængelig for lånerne i børnehøjde - betyder at voksne selv må være instillet på at skulle spørge efter denne børnebog. Nogle af denne bogs billeder anvendte vi i en børnehave til vores pædagogspeciale omtalt i min bog "hele og FRIE børn". Se litteraturlisten.

Klinisk sexologi, af Preben Hertoft. Munksgård 1980 og 1987. Håndbog med emner som sexologi, kønsidentitet, børns seksuelle udvikling, samliv, orgasme, terapi, impotens, handicap, minoriteter, uddannelse, dysfunktioner, fysiologi, behandlinger og årsager.

Sexual Experience between Men and Boys, af Parker G. Rossman. Association Press, N.Y., 1976; Temple Smith, Middlesex, 1985. Sociologisk undersøgelse af dreng/mand forhold.

Seksualvidenskab. Drift., af lektor ved R.U.C. Willy Thrysøe. Rhodos, 1979. Thrysøe dokumenter at REM-cyklusen i søvn afspejler seksualitetens biologiske grundrytme der finder sted døgnet rundt. Populært sagt finder tendenser til orgasmerefleksen sted døgnet rundt, i både vågen tilstand og under søvn. Omverdenens hæmninger og begrænsninger heraf medfører sygdom og ubehag. En del neurologer og søvnforskere afviser Thrysøes teori om at REM-cyklusen er et seksuelt fænomen med begrundelsen, at når REM-drømme beviseligt ikke altid optræder samtidig med et seksuelt indhold i fantasien, så kan man logisk ikke sige at REM-søvn altid er seksuel. Denne logik forudsætter at selv en kropsorgasme i søvn, som også er empirisk beviseligt, kan erklæres for ikke-seksuel! Herudover, uanset hvad man kalder REM-cyklusen, så demonstrerer Thrysøe konsekvenserne af en undertrykkelse af denne og hermed burde han roses og støttes for sit arbejde til gavn for alle os mennesker med et driftsliv som skriger efter et liv med en naturlig selvregulering.

Sex og samfund, ved Bo Elbrønd og Ole Ravn. Fremad, 1975. En antologi af artikler, noveller og digte fra tidskriftet af samme navn fra 30´erne (P.S. Denne bog gav jeg til hvert medlem af Seksualpolitiks redaktion i 1975).

Fornægtelsen af kroppen, af A. Lowen. Gyldendal, 1975. Bioenergetisk grundbog. En bog som bl.a. forfægter, at man må acceptere det irrationelle i sig selv for at generobre kroppen.

Body Pleasure and the Origins of Violence, af James Prescott. Bulletin of the Atomic Scientists, november 1975, side 14: "En neurolog hævder, at den største trussel mod verdensfreden stammer fra de nationer, som kræver de største afsavn af kropsglæde og seksualitet: "Forskningen støtter overvældende den tese, at berøvelsen af kropslig nydelse livet igennem - men især som spædbarn, i barndommens og ungdommens personlighedsdannende år - er meget tæt forbundet med udbredelsen af krig og individuel vold"."

Småbørn, kærlighed og sexdrift, af Bent Petersen og Jette Bach. Chr. Eriksens forlag 1970. Fremragende bog der stadig er højaktuel.

Phallos. af Thorkild Vanggaard. Gyldendal, København, 1969. Beskriver den erotiske drengekærligheds rituelle betydning, bl.a. i det gamle Grækenland.

Life Against Death, af Norman O. Brown. A Vintage Book, 1966 En klassiker over psykoanalysens indsigt i menneskets polymorft perverse natur. En absolut fremragende bog. Findes også på dansk som Livet versus døden. Brown, samt Juliet Mitchell (se litteraturlisten), er konsekvente i deres plædering til fordel for vores medfødte natur. Sigmund Freud var et tolerant menneske, men han ville ikke gå så vidt som til at støtte det polymorft perverse i os alle. For Mitchell og Brown er dette til gengæld målet.

Love´s Body, af Norman O. Brown. A Vintage Book, 1966. Findes også på dansk som "Kærlighedens krop"

De erotiske minoriteter, af Lars Ullerstam. Stig Vindelkærs forlag, 1964. Forfatteren er den svenske psykiater, som iøvrigt var den første, som stiftede en ekshibitionist- og voyeurgruppe. Det var i Gøteborg 1962.

 

Lidt skønlitterært:

En dejlig dreng, af Jørgen Pagh.Tiderne Skifter, 1982. En skønlitterær ungdomsroman om en dreng, der møder en pædofil.

21 dage i juli, af Kasper Ginning. Attika 1977. En skønlitterær bog om en voksen mand og en otteårig piges erotiske forhold

Vandslottet, Lufthavet og Jordmånen, fra 60érne, af Per Wästberg, svensk romanforfatter. En trilogi om et søskende voksen "ægteskabelig" liv sammen, adskillelsen og gensynet. I Aalborg Stiftstidende skrev Jørgen Aldrich om Jordmånen: "Jeg kan ikke komme i tanker om nogen moderne forfatter, som bedre har lyttet til den ømhed og kærlighed mellem mennesker, som næsten på trods lever videre i denne kolde verden".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: