Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Heksejagt & heksejægere

Paranioa
- Troels Peter Schmidt skriver i Weekendavisen om Anne Knudsens boganmeldelse
 

Weekendavisens Anne Knudsen har omtalt en fantastisk god bog: >>Hystories - Hysterical Epidemics and Modern Culture<<. Med udgivelsen af denne bog har vi fået den nyeste og mest nuancerede afsløring af moderne vesterlandsk paranoia og massehysteri. Bogens forfatter, en professor ved Princeton University i USA, har givet os en historisk og især nutidig analyse af heksejagt, incesthysteri, golfkrigssyndrom m.m.

  >>Hystories<< (sammensat af ordene >>hysterical<< og >>stories<<), er hvad professor Elaine Showalter kalder beretninger om sataniske ritualer, pædofili-hysteri og andre fortielser af nutidig og ældre dato. Hendes bog af samme navn fik en velfortjent og fornem placering her i avisen (13-19/6). 

  For at >>hystories<<  kan forvandle sig til hysteriske epidemier og paranoia forudsættes der ifølge bogen tre ingredienser:

  1. - Tilstedeværelse af lægeentusiaster og teoretikere.

  2. - Ulykkelige og sårbare patienter.

  3. - Et kulturelt støttende miljø.

  Showalter drager den franske filosof Michel Foucault ind i anklagerne imod lægevidenskaben/psykologien/behandlerne, idet hun citerer Foucault for at have udtalt: >>Kvinders kroppe blev gjort hysteriske, dvs. blev forvandlet af >>the medical profession<< dvs. lægerne m.fl.) til en samling fysiologiske og psykologiske symptomer. Showalter citerer en for mig ukendt Henri Ellenberger for at udvide Foucault´s tankegang således: >>Ellenberger så forholdet mellem unge psykiatere og hysteriske kvindelige patienter som mere lige. (...) Lægerne havde brug for kvinder som muser; hysteriske kvinder havde brug for lægerne til at udtrykke deres behov.<<  (side 19 i >>Hystories<<).

  Også danske incest- og pædofilibehandlere har fra starten af 80´erne udbredt deres >>hystorier<< til den øvrige og almindelige befolkning via media, bøger, dameblade osv. Elaine Showalter kalder sådanne hystorier for hysteriets kulturelle fortællinger. Incestbehandlere har udbasuneret deres hystorier til meget beredvillige og ofte unuancerede medier. Incest- og pædofilhystorier blev almen >>viden<< for mange mennesker, der søgte en godkendelse og billigelse for deres emotionelle behov, som var skabt af deres egne ubevidste konflikter.

  Visse betænkeligheder ved >>Hystories<< kan jeg dog ikke komme uden om. Måske er kritikken af især Sigmund Freud (som en >>bully<<, der påduttede patienterne sin egen tolkning) i sig selv nok så hysterisk/paranoid. Da jeg ikke selv er kompetent til at afklare dette for mig vigtig spørgsmål håber jeg, at andre vil forsøge sig på disse sider.

- Troels Peter Schmidt skriver i Weekendavisen om Anne Knudsens boganmeldelse den 27. juni - 3. juli 1997

Se også
Hysteriet breder sig

Hjem