Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Som led i debatten om overdrivelse og hysteri bringes nogle uddrag fra klummen:

Panikkens retorik

af læge Christian Graugaard i Politiken Søndag 7.2.99

Skriv til Just-Well ved at klikke på "Hjem" nedenfor og Lån "Fra incest til medie-hetz" gratis på Det Kgl. Bibliotek:

Hjem

<<[...] "PANIK HAR OFTE ansigter - nogen skal hænges ud, så vi andre kan sove trygt. Denne gang er det bl.a. kommet til at handle om en psykolog, der på baggrund af udtalelser i pressen er blevet ekskluderet af sit fagligt forbund og tillige fritstillet fra sin ledende stilling ved en offentlig forvaltning. Psykologen er - ifølge eget udsagn - blevet fejlciteret og manipuleret på grænsen til det presseetisk forsvarlige, men skønt han og hans advokat gentagne gange har forsøgt at gendrive de mange an-klager, er deres dementi vist aldrig rigtig kommet til orde.

Men hvad har psykologen overhovedet sagt? Har han anbefalet misbrug af børn? Har han opfordret til - endsige selv bedrevet - pædofili? Nej, hans brøde består i at gøre opmærksom på, at der rent faktisk findes mennesker, som i barndommen har haft seksuelle oplevelser med voksne, som de senere beskriver som positive. Javist, sådanne udtalelser er kontroversielle, og man kan mene om dem, hvad man vil. Men overhøre dem kan man næppe. 

  Også pædofili må ses i en kulturel kontekst - der har til andre tider og i andre kulturer hersket ganske anderledes forestillinger end nu, ja selv i et lille land som Danmark skifter billedet jævnligt, og den seksuelle lavalder var tidligere i dette århundrede  nede at vende ved de 12 år! Og hvis det blandt andet er den samfundsmæssige holdning, der definerer, hvorvidt seksuelle forhold mellem (større) børn og voksne kan og bør finde sted, er det så ikke på sin plads fra tid til anden at diskutere dén?

PERSONLIGT HAR JEG vanskeligt ved at forestille mig, at nogen over-historisk naturlov skulle umuliggøre lystfulde seksuelle møder mellem børn, unge og voksne til alle tider og i enhver tænkelig situation. Samtidig må jeg erkende, at balancen mellem frivillighed og overgreb i mange tilfælde er hårfin, og det kan derfor tænkes, at vi af pragmatiske hensyn må begrænse de få for de manges skyld - i særdeleshed set i lyset af de svære skader, som seksuelt misbrug forvolder. Intet barn må krænkes - dét er hovedsagen!

  Problemet med overreaktioner er imidlertid, at de gør os dummere på emnet, end vi behøvede at være. Derudover medfører de ofte uigennemtænkte panikløsninger, som udelukkende tilfredsstiller behovet for lynjustits, men kun sjældent tager højde for konsekvenser i et mere langstrakt og reflekteret perspektiv. I den verserende debat har vi således hørt de sædvanlige krav om dødsstraf og kastration med rustne knive, men også mere jornære forslag er dukket op: videoovervågning i daginstitutioner, forbud for mandlige pædagoger mod at opholde sig alene med børn, forbud for mandlige pædagoger mod at pusle småbørn i enrum, forbud mod 'unødig' berøring ved bleskift, forbud mod 'overdreven' kropskontakt ... Med andre ord: et Stanley Kubrick-land i vuggestueformat - en anfægtelse af børns basale tillid til verden, som for mig at se kun vil gøre ondt værre. BØRN SKAL LÆRE at holde af deres krop, og vi forældre gør klogt i at vise dem, at kønsorganerne hører med - at de må kærtegnes og udforskes på lige fod med kind og albue. Selvfølgelig  skal vi stille  tårnhøje krav til vore ungers hverdag og miljø - men det må kunne gøres med sund fornuft og uden begrænsninger, forbud, overvågning og mistro, som forhåbentlig hører fortiden til. Vi skal beskytte vore børn først og fremmest ved at opdrage dem til kompetente, stolte og ansvarlige mennesker. I hvert fald gør vi ikke nogen en tjeneste ved at gå i panik, hver gang verden viser os sit hæslige fjæs. Vi må være sindige og tænke os om. Det skylder vi dem.">> Skrevet af læge Christian Graugaard.

OBS! Fra denne web-red.:
 
Læse gerne hele klummen - du kan evt. gå hen på biblioteket og låne Politiken!  


Apropos - Se: Stop heksejagten  og

Professor irettesætter chefpsykolog

Hysteriet breder sig -  kommentar i dagbladet Information

Fagforeningsdomstole

- en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: