Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Hvid mands byrde, skrevet af Mohammed Ghelle, Zeki Kocer og Bashy Quraishy (Weekendavisen i uge - 31.marts-6.april) - bl.a. en kritik af Ole Hammer, Ellen Bruun samt ikke mindst en kontorchef i Indenrigsministeriet og "[...] et bevidst forsøg på at ødelægge minoritetsorganisationernes mulighed som samarbejdspartnere [...]"

Bashy Quraishys nye bog Fra Punjab til Vesterbro:

"... Der er gennem de sidste 30 år skrevet mere end 5.ooo bøger, hæfter og foldere omhandlende etniske minoriteter i Danmark. 99% af disse bøger er skrevet af danskere, som forsøger at definere problemer og give løsningsmodeller uden at konsultere minoriteterne selv.

  Hvis man er venlig, kan man sige, at denne praksis afspejler en fundamental mangel på forståelse af, hvordan man løser de etniske minoriteters - og dermed det danske samfunds - problemer.

  Hvis man er uvenlig, kunne man med en vis ret hævde, at denne holdning udtrykker "The White Man´s Burden"-syndromet. ...", (s. 107-108)

Se Bashy´s home page:
www.bashy.dk
 

 

Skriv til Just-Well ved at klikke på "Hjem" nedenfor og Lån "Fra incest til medie-hetz" gratis på Det Kgl. Bibliotek:

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her