Denne Internet Avis
vil holde alle mennesker orienteret om de vigtigste bestræbelser i samfundet - lokalt og globalt - på alles ret til at udøve selvbestemmelse i egne anliggender, så længe disse ikke er til skade for dem selv eller andre. Ingen af de omtalte personer eller grupper på denne site har noget som helst med hinanden at gøre - hver omtalte person eller gruppe giver udelukkende udtryk for sin egen person eller gruppe og intet andet - det siger sig selv.    
Mere om denne site:       Denne site     Hjemmesiden

Videos (På Gaderummets hjemmeside) og fotos af Gaderummet  historisk og aktuelt ses nedenfor. 
Og medarbejderne beskriver aktuelt problem - klik her

Fotos fra Gaderummets aktuelle situation juli 2007:

På fotoerne ovenfor ses Gaderummets brugere, ansatte, sympatisører, venner m.fl.

 

Støtte-Erlæring til Ungdomshuset vedtaget på Gaderummets Husmøde Nørrebro d.19. november 2006

Gaderummet - Regnbuen  Socialpsykologisk fristed for udstødte unge   Tlf. 3537 4735

Rådmandsgade 60  info@gaderummet.dk      3581 5555

Se Gaderummets video ved at klikke her

2200 København N.                                      Fax. 3537 4736

FORSVAR FRISTEDERNE - UNGDOMSHUSET SKAL OVERLEVE

Da daværende overborgmester Egon Weidekamp i 1982 overgav det gamle Folkets Hus på Jagtvej 69 til Københavns ungdom var det ikke bare manna fra himlen. De unge i ”Initivet for et Ungdomshus” havde kæmpet en hård og ulige kamp for at få et eget sted at være, og Ungdomshuset blev kun en realitet takket være deres standhaftighed og vilje, og at de havde modet til at slås for deres drømme. Drømme om kollektiv frihed, om selvbestemmelse, om basisdemokrati og solidaritet. Og Ungdomshuset lever og bæres i dag 24 år efter af mangfoldigheden af skabende livskraft og kreativitet, som realiseringen af disse drømme til stadighed kaster af sig.

De unge fra dengang er nu blevet grå i toppen, og nye generationer af unge med deres meningers mod er vokset frem som bærende kollektive kræfter i huset – og sådan skal det blive ved med at være!

I dette neoliberalistiske og asociale profitsamfund, hvor alle har ret til et fedt køkken, bare det ikke er et fælleskøkken, og hvor magtarrogance og diskrimination er dagens ret, hvor almisser og kontrol er trådt i stedet for menneskeværdige livsbetingelser, og hvor fattigdom og ulighed vokser med rasende fart. I dette samfund er individuel ensretning og tilpasning til markedets behov åbenbart den eneste tilladte livsform, og der må absolut ikke findes kollektive alternativer. For kollektiviteten er farlig! Den må likvideres!

For kun på den måde kan illusionen om individets såkaldte frie valg opretholdes. Individets reelle afmagt og lidelse kan så mystificeres som personlige mangler og brister, der bortmedicineres med stadig nye typer af psykofarmaka eller med dæmonisering og direkte vold mod de oprørske, der ikke lader sig narre af løgnen om at ”enhver er sin egen lykkes smed”.

For kollektivitet er den eneste vej frem mod en bæredygtig fremtid, hvor udbytning og undertrykkelse er elimineret fra menneskenes verden. I det store og i det små.

Og der skal herfra lyde en stor anerkendelse og tak til Ungdomshuset. Tak for at I har stået imod de asociale højrekræfters stigende destruktionstrang overfor enhver sammenhæng, hvor mennesker mødes på frit land for at gøre verden bedre. Og jeres kamp for Ungdomshuset er ikke bare jeres kamp. Den er også Christianias kamp, den er alle Fristeders kamp! Mod fundamentalisme og åndelig formørkelse. Mod kapitalkræfternes uhæmmede ødelæggelse af ethvert livsgrundlag. Mod undertrykkelse og diskrimination. For retten til et selvbestemt liv!

Vi vil støtte jeres kamp, med hele vores hjerte, med vores få ressourcer, og vi ønsker jer kærlighed og styrke i den kommende tid. Vi har en lille gave med af striktrøjer og blomsterfrø fra morgenfruer, som skal spire og blomstre i haven til sommer!

Solidariske hilsener fra

Husmødet Gaderummet

Nørrebro d.19.november 2006

 

November Valgmøde i Gaderummet 2005 
Alle fotos: Hampenyt.dk
:


House Warming Nu!
Gaderummet holdte House Warming lørdag d. 21. maj 2005


Se de nye fotos fra den officielle indvielse af det nye Gaderummet i Rådmandsgade 60, København med bl.a socialminister Eva Kjær Hansen til receptionen
- se nedenfor:

Kalle-Birch Madsen indvier det nye Gaderummet,
Rådmandsgade 60 i København
tirsdag d. 17. maj 2005: 

Formanden for Gaderummet Ole Henriksen:

Til højre ses Gaderummets oplysnings-koordinator Lars Schou der taler med Christian Riis, genealsekretær i OSI, organisationen for selvejende institutioner:

Et fedt band sætter rytmer til den gode stemning:

Socialminister Eva Kjær Hansen taler med advokat Traberg Smidt bestyrelsesmedlem:

De nye lokaler er fantastisk rummelige og der er mange af dem i forhold til tidligere:

Klik på: fotos fra det gamle Gaderummet

Gaderummet blev ved en fest i Gaderummet lørdag d.6.april 2002 tildelt kærlighedsprisen. 

Gaderummet har tidligere fået Anker Jørgensen-prisen og Københavns socialrådgiverforenings pris.

Kærlighedsprisen er uddelt 10 år i træk af anarkisten Allan Anarchos, stifter af kærlighedspartiet.  Første gang til provopræsten Harald Søbye. Den tildeles, ifølge Anarchos i sin indledende tale til det feststemte publikum i Gaderummets slidte sofaer og kontorstole,  personer/steder der har ydet en særlig solidarisk(kærlig) indsats for en udsat gruppe, og er tidligere bl.a. gået til Thy-lejren, Christiania, Gay pride, ludernes talskvinde og  Børnehuset. Lige inden sin død overrakte Harald Søbye prisen til Folkets Hus i Stengade og til næste år er det Ungdomshusets tur.


Kalle fik ifølge Lars Schou prisen for det kæmpe opofrende arbejde han har udført for Gaderummets overlevelse og de enkelte brugere, på et tidspunkt hvor Gaderummet efter en meget hård kamp har opnået et pusterum, ovenpå truslen om udsmidning som beskrevet i Nørrebro Avis.


Højdepunktet i overrækkelsen var pastor Erik Bocks tale til gaderummet. Han var udvalgt til at motivere tildelingen ud fra at han selv har været suspenderet fra præsteembedet 3 gange bl.a. på pga. hans forhold til Børnemagt  Han indledte med at give udtryk for at han sporede en både mental og fysisk fremgang i Gaderummet i forhold til hans besøg her for 2 år siden. Dog mente han at gulvet skulle afhøvles.  Han udtrykte stor forståelse for brugernes generelle apatiske reaktion overfor opdragelse, samfund osv. Men udfordrede brugerne til større selvdisciplin. Dette skulle angiveligt ytre sig ved at droppe den morgenfede hashrygning ( som kun nogen praktiserer) til fordel for litterære studier. Han gav da også Gaderummet hele 5 bøger og en plade, herunder Biblen og Carl Nielsens selvbiografi ”Min fynske barndom”, som dog formodentlig falder på  klippegrund i gaderummet. Psykologibogen ”Fjerne fædre- fortabte sønner” er dog yderst interessant for de teoretiske studier der foregår i Gaderummets psykologirådgivning Regnbuen . Selvdisciplinen skulle endvidere omfatte en tagen de arbejdspligter der er forbundet med at bo i Gaderummet alvorligt, så Kalle kunne blive fritaget for sin moderrolle i Gaderummet. I forvejen udfylder han en stor faderrolle i kraft af det kæmpe benarbejde han laver i forhold til myndighederne.  Også forholdet til baglandet , Ungdomshuset, skulle forbedres ifølge Bock. Her skal lyde en stor tak til Erik for at han støttede gaderummet  ved denne lejlighed både gennem ord og rigelige gaver.


Derefter fik først Jesper fra kærnebrugergruppen  på brugernes vegne en bog om BZ-bevægelsen og så Kalle en træstatuette af Pionchio.


Kalle selv pointerede i sin takketale endnu engang at Københavns kommune endnu mangler at opfylde sine forpligtelser  overfor den boligløse ungdom, og lagde vægt på at hans arbejde egentlig ikke er opofrende  idet det opvejes af fornøjelsen ved at have at gøre med mennesker han holder af. Det var rørende kærligt sagt.

 Lars Schou, deltidsmedhjælper i Gaderummet og arrangør af prisoverrækkelsen.

Fotos fra 

Det gamle Gaderummet på Nørrebrogade 56, baggården, i København

Nedenfor ses gæster og unge værter til debatten om  psykiatri den 31. okt. 2002:
Københavns Amt sendte en repræsentant, Landsforeningen af psykiatribrugere (LAP) var mødt op med to repræsentanter og i øvrigt var alle slags mennesker mødt op til dette offentlige møde i det eneste fristed af sin art i Danmark, som er til for unge hjemløse mellem 18 og 25. 
Gaderummet trues konstant med lukning selvom dette fristed er det eneste socialpsykologiske alternativ til det psykiatriske system i Danmark. Man tager sig til hovedet og spørger hvorfor har psykiatribrugerne ingen mulighed for at vælge medicinsk behandling fra? Men i dette alt for lille og fattige Gaderummet har brugerne endelig fået et fristed, hvor de i stedet kan vælge psykologisk behandling, hvis de har brug for det!  

Gaderummets venner støttede fristedet der konstant blev truet med
udsmidning!

Et fremragende foredrag afholdt i 
Gaderummet:

  • Et eksempel på gode foredrag i Gaderummet er dette afholdt 
    d. 16. nov. 2000 af : 

    Lektor i Kulturstudier, Johannes Nørregård Frandsen, Odense Universitet:

    Foredrag om ungdomskulturens udvikling 1965-95.

    Mods, rockere, beatniks, hippier, hip-hoppere, skinheads. Hvordan afløser den ene den næste? Hvordan forholder de sig til hinanden? Identitetsdannelse og gruppemytologi er centrale begreber i Nørregård Frandsens forståelse af ungdomskulturerne. Han tilhører Birmingham-skolen indenfor ungdomsforskningen.

Webredaktøren Peter Schmidt: Jeg er overbevist om at Gaderummet er et nødvendigt og godt  værested som fortjener  samfundets støtte og opbakning - 

*Arr.: Gaderummet-Regnbuen - Nørrebrogade 56 i baggården, København
- Nørrebrogade 56 i baggården, København
Gaderummet-Regnbuen er et social-psykologisk fristed for udstødte unge, der i det daglige benytter stedets 3 funktioner: værested, bofællesskab og psykologisk rådgivning. Der foregår også en løbende faglig udvikling indenfor socialpolitik, psykologi og psykiatri, som dette offentlige møde er et led i. Stedet er også et samtaleforum mellem unge og andre aldersgrupper, så alle er velkomne.

  Apropos:  Børnemagt


Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: