Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Mød to af Minoritetspartiets kendte personligheder

Besøgende til en
fremragende debataften:

Menneskerettigheder
i Danmark?
fyldte Brumlebys 
hyggelige lokaler
!
Uddrag fra Østerbro Avis

Vi mødte
 Bashy Quraishy
forfatter,
journalist

Det ville glæde mig at møde dig

Og vi udvekslede synspunkter med
Rune Engelbreth 
Larsen fra Faklen

Kom og sæt dit præg på Minoritetspartiet

12. marts 2001 
MINORITETSPARTIET: PRESSEMEDDELELSE

Minoritetspartiet tager skarpt afstand fra regeringens, borgerlige lederskribenters og højrefløjens bagatellisering af Europarådets rapport om Danmarks diskrimination og fremmedhad mod etniske minoriteter!

Minoritetspartiets hovedbestyrelsesmedlem, Bashy Quraishy,
udtaler:

»Europarådets skræmmende rapport om fremmedhad og racisme i Danmark er blevet mødt med ubehagelig afstandtagen fra ledende politikere og lederskribenter som f.eks. B.T.s Erik Meier Carlsen, der pinligt og fejlagtigt tilskriver rapporten EU! Ingen steder stempler rapporten Danmark som et racistisk samfund eller danskere som islam-hadere, men påpeger, at etniske minoriteter –  juridisk, kulturelt, religiøst og økonomisk – ikke er ligestillede med majoriteten, og at den danske stat bærer et stort ansvar for det.«

Minoritetspartiets formand, Rune Engelbreth Larsen, 
udtaler:

»Den voldsomme intolerance og diskrimination i det danske samfund er primært regeringens ansvar, og den bør i lyset af Europarådets rapport øjeblikkeligt skifte kurs og standse forskelsbehandlingen, der rammer de etniske minoriteter. Kritikken af, at der savnes dokumentation for rapportens skarpe kritik, er alene taktisk spil – vi dokumenterer gerne og meget let den fremmedfjendske retorik, som ikke bare Den Danske Forening, Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet lægger for dagen, men som også mestres af flere i Socialdemokratiet.«

Stigende international kritik af dansk intolerance!

 Minoritetspartiet finder det bekymrende, at danske politikere bagatelliserer den skarpe kritik, Europarådet har rettet mod politiske partier på den yderste højrefløj såvel som i midten af det politiske spektrum, som medansvarlige for fremmedhadet.

Vi minder om, at ikke blot Europarådet har fremsat en sådan kritik – den er også fremkommet i internationale medier som f.eks.:

 New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Liberation, International Herald Tribune, Netwerk, De Tijd, El Pais og Dagens Nyheter.

MINORITETSPARTIET

MINORITETSPARTIET, postboks 4018, 8260 Viby J, tlf.: 86 54 08 50

Rune Engelbreth Larsen: 87341067 / 28337819, email:
cft2290@vip.cybercity.dk

Bashy Quraishy: 38881977 / 40154771, email: 
bashy@get2net.dk

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!