Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Nietsches store grineflip

Information d. 9.juli 2000:
Stud.mag. Morten E. Nørskov skriver:

Nietsches store grineflip
- Mon ikke det nystartede Minoritetsparti kunne have sat humøret op hos Nietsche? 

  "... Frihed til forskellighed, integration med multikulturelt sigte, religionsfrihed, 
borgerløn og legalisering af narko og prostitution er måske ikke isoleret set nye tanker, men samlet under en hat, har det vidtrækkende konsekvenser. ...

 Den sene Nietsche var i modsætning til den tidlige ganske visionær, men desværre med en del uheldige over- og undertoner, der i det forgangne århundrede blev totalt fejlinvesteret. Nu, hvor vi burde vide bedre, får vi måske muligheden  for at diskutere nogle visioner, der ikke gør os helt til grin, men omvendt giver Nietsches pessimisme fingeren. Og måske skulle vi så ved samme lejlighed forsøge at skære gennem tidens metertykke ironi for helt alvorligt at definere fremtiden og os selv positivt. ..."

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: