Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Apropos: Borgerlønsbevægelsen

Fra et møde med Landsorganisationen af Arbejdsledige (LA), SID og en forsker. 
På billedet ser vi Nanna Mik-Meyer, antropolog og forfatter til bogen 
Kærlighed og opdragelse i socialaktivering
 

Debatmøde om Regeringens
Aktiveringspolitik

fra mødet d. 29. maj hos
Lager og Handel, SID
København - referat

Der blev også holdt møde: 
d. 20. juni kl. 17 hos:

Dansk Metal, Nyrupsgade 25
København om:
 Aktiveringspolitikken
Se dagsorden m.m. ved at klikke på linken nedenfor hen til 
LAs hjemmeside 

Tilstede d. 29. maj hos Lager og Handel, SID, København:
Fra venstre på billedet er LAs Erling Frederiksen, SID formand Tue Tortzen, forskeren
Nanna Mik-Meyer og den lokale  afdelingsformand, Claus. Mødet fandt sted i SIDs lokaler i Rantzausgade d. 29. maj 2001 og var første gang at LA mødtes med fagbevægelsen - et historisk gennembrud!
Referat fra mødet d. 29. maj 2001:

Hovedtaleren var:
Nanna Mik-Meyer antropolog og forfatter til bogen 
Kærlighed og opdragelse i socialaktivering

Nanna Mik-Meyer sagde 
at fokuseringen på den enkelte i dag gør at mange fælles træk ved de tvangsaktiverede alt for sjældent anerkendes. F.eks. overses vigtige faktorer som alder, ordblindhed, manglende kompetence i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Tue Tortzen fra SID sagde:
Retten til arbejde ikke er en pligt, men en ret (ifølge Grundloven).
Samfundet nasser på os, det er ikke os der nasser på samfundet når vi ikke kan få et arbejde.
Alle har ret til et arbejde, også dem som måtte være umådelig langsom - de har også rettigheder.

Tue Tortzen fortsætter: Kommuner som Farum, Helsingør m.fl. overtræder rask væk reglerne om at man kun aktivere til arbejde det som ellers ikke ville blive udført som normalt lønarbejde. Sid er desværre ikke altid lokalt vågen nok til at tage kampen op. Gang på gang bliver kommunerne taget for at overtræde reglerne (loven?).

LAs Erling Frederiksen sagde:
Der mangler almindelige rettigheder for de aktiverede. De skal have tilbud, ikke tvang. Man har ingen rettigheder som aktiverede - man kan ikke sige fra, hvis systemet er urimelig. Men det overraskede mig (webredaktøren) da han sagde: 

"LA har ingen mening om borgerløn!"

Selvom LAs krav om rettigheder, såvidt jeg kan se, alle støtter borgerløns tanken!

Fagforeningen blev kritiseret for at have forsømt at give 
de aktiverede deres grundlæggende rettigheder
.

Der var tale om et historisk vigtigt møde da det var første gang et møde med fagbevægelsen fandt sted. Tillykke til både LA og SID!

Indkaldelsen til mødet lød: 
Samfundet aktiverer og aktiverer. Både arbejdsløse på bistand og dagpenge udsættes for aktivering. Det hedder sig at de arbejdsløse skal "flyttes". Men hvad med dem som ikke vil "flyttes"?
De arbejdsløse er næsten uden rettigheder og tvinges til skattefinanceret tvangsudskrevet løntrykkeri. Hvad gør vi ved disse problemer?

Link til LA ´s Hjemmeside nedenfor! 

Du kan læse Niels I. Meyers anmeldelse af Borgerløn i dagbladet Information fra d. 15. juni 2000:
"Den gode idé, der ikke vil dø - Erik Christiansen samler tyve års debat om borgerlønnens mange facetter. ...
Trods de mange negative reaktioner fra det danske establishment, mener Christiansen ikke, at borgerlønstanken er afgået ved døden. Han slutter med følgende konklusion: >>En ny borgerløns-diskurs, der forener socialister, liberale, feminister og grønne, som ovenfor antydet, venter på at blive realiseret. ... << ... 
   Erik Christiansens store værk vil uden tvivl mange år frem være placeret som den mest omfattende og autoritative beskrivelse af historien og dens samfundsmæssige perspektiver."

Andre gode bøger

 Borgerlønsbevægelsen

Borgerlønsbevægelsen
Erik Christiansen:

Borgerlønsbevægelsen

Aktiverings-hvidbogen er kommet!!
Tidsskriftet SALT nr. 3 - juni 2000  9. årg.

"For snart et år siden foreslog Hanne Reintoft, at Landsorganisationen af Arbejdsledige prøvede at udgive en hvidbog.", tidsskriftet SALT. Nu har SALT udgivet hvidbogen! Webredaktøren: Jeg synes, at stort set ingen som interesser sig for ethvert menneskes ret til selvbestemmelse kan tillade sig ikke at læse hvidbogen!
SALTs tlf. nr.: 3369 6006; SALTs e-mail  
Herudover læs gerne Politiken Søndag

Fra d. 4. juni 2000:
Politiken Søndag: Gangstere eller græsrødder
"En borgmester har beskyldt dem for at bruge gangstermetoder. En direktør betegner dem asociale. Hanne Reintoft betegner dem som dygtige. Vi tegner et portræt af Landsforeningen af Arbejdsledige, der mener, at bistandsklienter skal have ret til at leve et passivt liv på bistandshjælp. Og som er villige til at trække statsministeren for en domstol for at få ret." Politiken Søndag (4. juni).

SALTs "Hvidbog om aktivering" m.m. omtales i artiklen i Politiken Søndag - nævnt ovenfor. Hele artiklen er yderst informerende og relevant, webredaktøren Troels Peter Schmidt.

ABONNÉR PÅ SALT:
Hanne Reintoft i det nye nr. af SALT: "Fagbevægelsen glimrede ved sit fravær og accepterede, at mennesker skulle arbejde uden overenskomst og til skruebrækkerløn. Og socialarbejderne gik med stor energi i gang med at lave en uskøn sammenblanding af arbejdstvang, socialpædagogik og terapi, der i sine værste former har været direkte menneskeødelæggende". Også at læse er Diana i skurvognen og de mange andre, som har fået en tur i aktiveringsmøllen. 

ABONNEMENT

 • Privat 245 kr./år

 • Institution 295 kr./år 

 • Postgiro 117 61 61
  Tidsskriftet SALT
  c/o Information/Mediefabrikken
  Postbox 188
  +++2311+++
  1006 København K.

  eller telefaxes på 33 69 60 69
  telefon 33 69 60 06.


Kronik i dagbladet Information torsdag 26. august 1999:
Arbejdet truer velfærden!

Med baggrund i Mogens Lykketofts kronik, Arbejdet skaber velfærden 27. maj 1999 vender formanden for Landsforeningen/Landsorganisationen af Arbejdsledige problematikken om og siger, at det er selve arbejdet, vi skal diskutere

Landsorganisationen/Landsforeningen af Arbejdsledige har afholdt Konferencen: "Indkomst til alle - men hvordan?" For et resumé af konferencen ring og hør mere på  
Telefon: 35 35 81 62!

Landsorganisationen / Landsforeningen af Arbejdsledige, LA - Bliv medlem

Frihed fra tvangsarbejde -

Lighed for loven

&

Solidaritet mellem Arbejdsledige

Landsforeningen/Landsorganisationen af Arbejdsledige, LA

Rantzausgade 34 A, st. 2200 København N

Telefon: 3535 81 62

Girokonto: 1 678 8244

LA ´s Hjemmeside

Som led i debatten om selvbestemmelsesretten bringes hér:

Vedtægter for "Landsorganisationen af Arbejdsledige"

§ 1. Formål: Landsorganisationen skal fungere som et samlet forum for landets ledige og deres organisationer. LA´s sekretariat skal være de lediges talerør på landsplan og fungere som koordinator for de lediges lokale organisationers samarbejde og være sekretariat for hovedbestyrelsen. LA vil forsøge at forestå udgivelsen af et fælles blad for alle landets ledige. LA vil arbejde for at alle i Danmark kan leve et lovligt liv på overførselsindkomst. Det skal være muligt at leve for det udbetalte beløb. LA er imod aktivering og tvangsarbejde. LA arbejder for, at ledige ansættes på normale arbejdsmarkedsvilkår. LA arbejder for, at ledige behandles på lige fod med alle andre i samfundet. Handlingsplaner for ledige skal bygge på frivillighed, som er forudsætningen for et godt resultat. LA arbejder for, at lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet og socialområdet bliver menneskelig, gennemskuelig og forståelig. LA er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. For flere oplysninger ring på telefon: 3535 81 62!

Apropos fagforeninger m.m.:

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Landsforeningen for socialpædagoger, ligestillingsudvalget, bøssekamp/lesbisk kamp

DKP og lesbianisme

Hysteriet breder sig -  kommentar i dagbladet Information

Panikkens retorik - dagbladet Politiken søndag 7. februar 1999

Professor irettesætter chefpsykolog

Troels Peter Schmidts biografi kort fortalt

Skriv til Just-Well ved at klikke på "Home" nedenfor:

Hjem

LA ´s Hjemmeside

Bekæmp censur!  - Resist Censorship: