Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Bøsser og lesbiske

Af Bodil Pedersen og Linda Buckingham, medlemmer af Faglig Ligestillingsgruppe mod racisme og sexisme.

Annelise Hansen er lesbisk. Hun blev udsat for grov diskriminering: "For ca. 5 år siden arbejdede jeg i et firma i Ballerup. Jeg havde ikke fortalt nogen om min lesbiske indstilling, og ser ud som de fleste... Alligevel vidste alle en dag besked... Jeg passede mit arbejde, som jeg plejede, og der var ingen optræk til diskrimination af nogen art, men pludselig en morgen, da jeg kom på arbejde var der ingen som svarede, da jeg sagde god morgen". Annelise blev p.g.a. sin homoseksualitet, hurtigt totalt isoleret fra alle medarbejdere. Hendes arbejdsbord blev vendt så hun kom til at sidde med ansigtet mod væggen! Senere forandrede situationen sig på uforklarlig vis til det bedre. Hun fortæller: "Det er meget opslidende og man klarer det sjældent uden at bryde sammen. Man tilbringer trods alt de fleste af døgnets vågne timer på sin arbejdsplads, og så skulle man jo behandles ordentligt".

Det er p.g.a. diskriminering, som den Annelise blev udsat for, at nogle bøsser og lesbiske i marts i år startede en tværfaglig ligestillingsgruppe. Selv om vi isæ beskæftiger os med den undertrykkelse bøsser og lesbiske udsættes for på arbejdspladserne, har Faglig Ligestillingsgruppe bl.a. været medarrangører af demonstrationen den 28. september for Alpha Diallo - politisk flygtning. Både racisme og sexisme er former for diskriminering som vi mener det er nødvendigt at bekæmpe

Hjem

over en bred front. Vores prioritering af homoseksuelles problemer har i høj grad været betinget af at alle gruppens medlemmer selv er homoseksuelle. Dog mener vi ikke at homoseksualitet er en nødvendig forudsætning for deltagelse i gruppens aktiviteter.

Annette Jørgensen, lesbisk, medlem af Faglig Ligestillingsgruppe og snedker-lærling, skrev en artikel i sit fagblad der omhandler hendes frygt for at "stå frem", og hendes vrede og ydmygelse over smålige bemærkninger fra mandlige "kammerater" angående homoseksuelle. Hun stod frem på sit arbejdssted kort tid før artiklen gik i trykken.

... (Hans Jørgen Jensen og Troels Peter Schmidts sager omtales i den uforkorterede tekst i Politiken 14.11-1979, men bringes ikke her da deres sager findes andetsted i "fra Incest til MEDIE-HETZ".) ...

De ovenfor nævnte eksempler på diskriminering af bøsser og lesbiske på arbejdspladserne er blot nogle få ud af alle dem som man aldrig hører om, men som forekommer dagligt. Endnu i dag, trods ihærdigt arbejde mod diskriminering, raser undertrykkelsen lystigt videre. De fleste tilfælde hører man aldrig om, netop fordi, de der bliver ramt af denne form for daglig undertrykkelse i forvejen befinder sig i en vanskelig situation, som de er bange for at forværre ved at tale offentligt om den.

Vores forslag om et forbud mod diskriminering af homoseksuelle blev ikke optaget i overenskomsten mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Men nu har vi fået et ligestillingsudvalg i selve LO-toppen! Det er klart at vi skal benytte os af dette udvalg selvom udvalget sandsynligvis kun er blevet opfattet som et kønsligestillingsudvalg. Vi ønsker at ligestillingsudvalget også skal omfatte ligestilling m.h.t. seksualitet. Homoseksuelle på arbejdspladserne kræver ligestilling med de såkaldt "normale". Vi vil ikke længere skjule vores seksualitet - heller ikke på arbejdspladserne. Derfor kræver vi: "Enhver form for diskriminering af LO-medlemmer p.g.a. nationalitet, race, køn og seksualitet, som f.eks. homoseksualitet, transvestisme, transseksualitet, osv. forbydes. (Fremhævelsen er redaktionens.)

Alle LO-medlemmer skal have mulighed for at bringe oplysninger om deres forhold på arbejdspladsen frem i virksomhedens, fagforbundets og fagforeningens publikationer, på lige fod med andre, for at bekæmpe eventuelle tilfælde af diskrimination og årsagerne hertil. I tilfælde af formodet diskriminering pålægges bevisbyrden både den anklagede og klageren.

De nævnte krav vil vi forsøge at få rejst i så mange fagforeninger som muligt. Vi ønsker at opfordre alle homoseksuelle, samt andre der føler sig diskrimineret, til at danne et ligestillingsudvalg i deres respektive fagforeninger. Faglig Ligestillingsgruppe, som er tværfaglig og tværpolitisk, vil i denne henseende gerne fungere som rådgiver eller blot moralsk støttegruppe. Foreløbig har vi været med til at støtte oprettelsen af et udvalg på Gladsaxe Fritidspædagog og Børnehaveseminarium samt et i Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS). Desuden har nogle medlemmer af Faglig Ligestillingsgruppe været med til at oprette ligestillingsudvalget i Postarbejdernes fagforening.

Politiken 14/11-79 - artiklen bragtes her i uddrag
Apropos idag:
Bøsser og lesbiske på arbejdspladsen

Socialpædagogen & Den rebelske fugl

Socialpædagogen & En analyse

Note: Man kunne den gang kontakte Faglig Ligestillingsbevægelse, Studiestræde 18, 1455 Københav. Troels Peter Schmidt var medlem af Faglig Ligestillingsbevægelse mod sexisme, racisme, alderisme.

En kronik i dagbladet Information af Troels Peter Schmidt blev kommenteret af et andet medlem af Faglig ligestillingsbevægelse, Linda Buckingham: Psykoanalyse, feminisme og marxisme d. 21/3-1979.

Nogle af debatindlæggene: 8. marts og Troels Peter Schmidt, af Helga Jørgensen d. 9/3, 1979, Om Freud og mennesker, af Lis Lomholt d. 31/3.1979. Min kronik skrev jeg som en reaktion på to indlæg:

Kønskvotering - en illusion, af Claude Andersen og Helle Hvidtfeldt, d.25/1-1979, der begyndte med ordene "Angående Troels Peter Schmidts kommentar til Information 15-1: De psykologiske forklaringers magtesløshed," hvor man bl.a. kommer ind på kønskvotering i slutning af artiklen.

Det andet indlæg hed: Kønskvotering, af Elisabeth Levy og Jytte Thorbek, som indledningsvis: "Der har fornylig været en debat om kønsrollernes oprindelse, som startede med Peter Thielsts indlæg den 8/1. Troels Peter Schmidt kom 15.1 med et modindlæg og kom her ind på kønskvotering... Vi finder, at en debat om kønskvotering er mere væsentlig end det problem, som Thielst lægger hovedvægten på.... Vi vil derfor gerne foreslå Information at bringe debatmateriale, der belyser problemerne omkring kvoteringsprincippet, både de praktiske og de, der hører sammen med fordommene imod princippet."

Apropos problemerne mellem dele af venstrefløjen og en evt. accept af Lesbisk Bevægelses 8. marts paroler skrev Hanne Dam herom d. 3/7-1979 i Information under overskriften: "Ligestillingsudvalg føler sig censureret." Tre medlemmer af ligestillingsudvalget i Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), Linda Buckingham, Troels Peter Schmidt og Carsten Due, fik ikke lov til at skrive et eneste ord om 8. marts i fagforeningsbladet LFS-nyt. En overfladisk bortforklaring fra LFS-nyts side blev tilbagevist af Ligestillingsudvalgets tre medlemmer i et debatindlæg i Information d.14-15/7-1979 under overskriften "Censur".

Apropos:

 Bøsser og lesbiske på arbejdspladsen     

 - Pan Bladet - af Troels Peter Schmidt/PAN, Pan 3 februar  1998

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Troels Peter Schmidt: At forbyde eller hindre dialog er - beslægtet med - et totalitært og uetisk tiltag. 

Videnskabelige undersøgelser

Dr. John Money ved Johns Hopkins University School of Medicine om: Boys on their Contacts with Men

Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"

Panikkens retorik - Politiken Søndag 7. februar 1999     

Hysteriet breder sig - Information Weekend 31. december 1998  

Psykologformand bør gå - kommentar i Information 11.2.99

Diskussion med cand.psych. Jette Bach og cand.psych. Bent Petersen

Fyret chefpsykolog

 Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

Se også: Professor irettesætter chefpsykolog  ved at klikke her for hjem igen

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Troels Peter Schmidt: At forbyde eller hindre dialog er - beslægtet med - et totalitært og uetisk tiltag. 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Forbundet af 1948

Knabrostræde 3 - Postbox 1023 - 1007 København K.

Tlf. 33 13 19 48 - Fax 33 91 03 48

Pressenævnet 26.4.95

Porthusgade 3

1213 København K.

Vedr.: Dagbladet Politikens svar på klage fra Troels Peter Schmidt

Landsforeningen for bøsser og lesbiske, Forbundet af 1948 (LBL) er blevet bekendt med Dagbladet Politikens svar ved chefredaktør Tøger Seidenfaden til Pressenævnet angående klage fra Troels Peter Schmidt.

I chefredaktørens svar af 16.03.95 skriver denne bl.a.: "Således må man formode - og have ret til at skrive - at et medlem af Landsforeningen for bøsser og lesbiske er enten bøsse eller lesbisk uden at skulle redegøre for, hvor

Hjem

 tit, hvor meget og med hvem, disse mennesker dyrker sex.”

I LBL´s vedtægter hedder det: "Som medlem kan optages bøsser, lesbiske og andre, som sympatiserer med foreningens formål". Der er f.eks. eksempler på, at forældre og søskende til bøsser og lesbiske er medlemmer. Landsforeningen er således uenig med chefredaktøren.

I øvrigt er medlemskab af LBL hemmeligt og er som sådant omfattet af privatlivets fred på samme måde som en persons seksualliv.

For god ordens skyld skal det slås fast, at der, efter en landsmødebeslutning i slutningen af firserne, ikke længere er nogen pædofilgruppe under Landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Søren Laursen

Landsformand


For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

For flere anmeldelser Klik hér:

MEDIER:  Weekendavisen - Leif Blædels

ANMELDELSE AF Troels Peter SchmidtS BOG  fra Incest til MEDIE-HETZ :     

De seksuelle minoriteters forsvarer

af Leif Blædel, Weekendavisen 12. - 17.december 1997: Leif Blædels anmeldelse

For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

Etymologi og menneskelig adfærd

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: