Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Klik her og se naturistfotos 
- Minoritetspartiet indsamlede vælgererklæringer hos naturister  

Naturist

Dagbladet Information: 
Muslim og naturist 
-hånd i hånd på Bellevue strand?

Informations overskrift: Nøgen på Bellevue

Kommentar i dagbladet Information  d. 27. juni 2001
Af Troels Peter Schmidt - forfatter,  naturist og mangeårig bøsseaktivist
Click on Photo of Naturist Schmidt! Click on the photo to the left !

and watch video of 

Naturist, cultural activist and author Troels Schmidt demonstrate here on video:

The Grey Panthers Naturist Qi Gong

If you wish to join this naturist movement then contact Schmidt at: http://www.just-well.dk 

The video is 24 minutes long
- download waiting time depends on the speed of your Internet connection - be patient, you won´t regret...  

Kulturradikalisme er frihed til forskellighed

Kulturradikalt
Kulturradikalismens frisind omfatter både retskrav (som f.eks. bevarelse af det registrerede partnerskab) og tolerance (som f.eks. Mona Sheikhs frihed til at stille op som partikandidat for det Radikale Venstre), selvom nogen måske synes, at muslimer ikke kan være afklaret på et enkelt punkt i Det Radikale Venstres partiprogram.

Frisind og retskrav.
Dikotomien – frisind på den ene side og retskrav på den anden – behøver ikke at være en selvmodsigelse. Hvorfor? Fordi grundlaget for både retskravet og frisindet er det enkelte individs suveræne ret til sin egen krops ukrænkelighed.
Set med kulturradikale øjne kan homoseksuelle fastholde retskrav som det registerede partnerskab og endda udvide dette til f.eks. adoptionsret og retten til kunstig insemination, på lige fod med alle andre i dette samfund.
Og det kulturradikale syn svækkes ej heller, hvis omtalte muslim stillede op til folketingskandidat, for selvom en muslim måtte være imod registrerede partnerskaber, så kan dette fuldt ud accepteres af kulturradikale, sålænge det bliver den enkelte involverede person, der i sidste ende afgør spørgsmålet vedrørende enkeltindividet selv.
I sin kronik den 19. juni, ‘Kulturradikal fallit‘, stiller Gunnar Rasmussen et spørgsmål, som måske er egnet til en forklaringsmodel på forholdet mellem muslimer og andre: »... hvem støtter de kulturradikale... når de taler om stramninger af familiesammenføringsreglerne? Fædrenes autoritet eller pigernes oprør?«

Pigens principielle ret
Jamen, svaret er jo, at kulturradikale selvfølgelig støtter det enkelte individs ret til sin egen krops ukrænkelighed – pigens principielle ret til sin krop.
Og når en datter er myndig og gifter sig, faderens ret til at være den far han er, med fuld respekt for datterens suveræne ret til at bestemme over sin krop.
Kulturradikale støtter ikke en generel opstramning af famiesammenføringsreglerne, hvis det er på bekostning af den enkelte piges ret til sin egen krops ukrænkelighed. F.eks. hvis pigen selv ønsker at tage sin families styrke og erfaring i brug for at træffe det bedste valg for at undgå ægteskab med en mand, der måske ikke ville respektere pigens rettigheder.
Det er min overbevisning at arrangeret kærlighed ikke altid er af det onde. Derfor skal vi ikke på forhånd udelukke det gode, der måtte være.
Hvis det er muligt at arrangere en fest ved hjælp af alle parters medvirken, hvor hver enkelt har suveræn vetoret mht. sin egen deltagelse i festen, så er der selvfølgelig intet galt med en sådan fest set med kulturradikale øjne. Og hvis et arrangeret kærlighedsforhold er baseret på denne vetoret, så må vi antage, at det kan være et godt grundlag for ægteskab.
En generel opstramning af familiesammenføringsreglerne, står i modsætning til det enkelte menneskes ukrænkelighed.

Forklaringsmodel
Et andet af Gunnar Rasmussens spørgsmål, eller rettere påstanden om, hvad kulturradikale kan lide, er måske også egnet som forklaringsmodel på forholdet mellem muslimer og andre. Rasmussens korte sætning lyder sådan her:
»Poul Henningsen hyldede nøgendanserinden Josephine Baker, nu er vandrende telte det hotteste hit.«
Rasmussens underholdende formulering får mig til at danne mig et sjovt sindbillede på et idyllisk forhold mellem muslimer og os etniske danskere.
Jeg ser for mig en stolt og splitternøgen fuldskægget 68-årig vikinglignende naturist, der ved Bellevue Strand nord for København går hånd i hånd på stranden med en kvinde i et vandrende telt. Se, det ville være et syn!
Set med kulturradikale øjne af den type som dette indlæg er udtryk for, er nævnte møde på stranden gensidig respekt for kulturernes forskellighed og individets frihedstrang.
Din krop er din, og min krop er min.
Og derfor holder hovedtesen i Gunnar Rasmussens kronik ‘Kulturradikalismens fallit‘ næppe.

Kommentar til aktuel debat i Politiken::
Din krop er din og min krop er min 
- en gensidig integrationspolitik

Apropos:
Søndagskroniken i Politiken d. 3. juni:
Kulturradikalisme i det 21. århundrede
af Rune Engelbreth Larsen. - Forfatteren til debatbogen 
'Det nye højre i Danmark' sætter dagsordenen for en ny generation af kulturradikale.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: