Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Enhedslisten, handicappede, prostitution og
seksualracisme

- Enhedslistens Jette Gottlieb afviser Socialministeriets ret til at anbefale at handicappede og prostituerede kan mødes! "... det er fuldstændigt vanvittigt at anbefale prostitution som en løsning. Salg af kvindekrop er ikke en værdig løsning for nogen - hverken for den prostituerede eller den handicappede," siger Jette Gottlieb til Information d. 9. august. Sammen med Kristeligt Folkeparti og Venstre er der rørende enighed om at vende sig mod en statslig form for godkendelse af prostitution. 

- Webredaktøren Troels Peter Schmidt, skriver derimod:

I Information d. 9. august lægger Jette Gottlieb - som jeg hidtil har stemt personligt på hver gang jeg har haft mulighed for det – desværre afstand til at handicappede opsøger prostituerede. Men hvorfor skal det enkelte menneskes selvbestemmelsesret  beskæres bare fordi det nu handler om handicappede og muligheden for at også de kan opsøge en prostituerede? For jeg tror nemlig, at uden en positiv anbefaling fra Socialministeriets side om at handicappede har ret til og kan opsøge en prostituerede, så kan det nemt blive meget svært eller umuligt for en del handicappede at aflægge eller få et sådant besøg. Jeg mener, at en positiv holdning hertil fra myndighedernes side er bl.a. en forudsætning for, at ligestilling mellem handicappede og andre, kan finde sted.

Modsat Gottlieb, mener jeg, at det selvfølgelig er godt at Socialministeriet åbner op  for en til tider nødvendig sexualløsning for handicappede - endda anbefaler at prostitution kan være en løsning for nogen -, mens det er yderst beskæmmende, hvis det er sådan at Enhedslisten ønsker at afskære de handicappede lige netop fra en mulig selvvalgt seksualløsning. Gottliebs parathed til at smide stort set al sexualhjælp for de handicappede ud af vinduet ses i hendes fuldstændig uforpligtende udsagn: ”Det kan godt være, at man skal hjælpe den handicappede med seksuallivet.  Men det er fuldstændigt vanvittigt at anbefale prostitution som en løsning. Salg af kvindekrop er ikke en værdig løsning for nogen - hverken for den prostituerede eller den handicappede.”(Inf. 9.8.00) OBS!: kursiveringen er webredaktørens.

Jette Gottliebs holdning får mig til at tænke på seksuelle minoriteter og især det tidligere VS partis holdning til nogle af disse:

Jeg husker sørgmodigt, at VS for mange år siden ikke ville demonstrere sammen med lesbiske kvinder på Kvindernes Internationale Kampdag, men hellere ville gå sammen med de ”normale”  heteroseksuelle fra den ”rigtige arbejderklasse”!  Jeg synes at Gottliebs aktuelle handicap- og sexfjendske holdning ligner en inhuman holdning fra VS´ arkaiske fortid, som Enhedslisten tilsyneladende stadig bærer rundt med som et ”levende” museum. Herom skrev jeg for en hel del år siden i en kronik i Den mindst ringe:

”Fordi DKP, VS og KAML og andre organisationer ikke vil acceptere parolefrihed med et fælles minimumsgrundlag, som alle kan være enige i, udelukker de nogle minoriteters muligheder for at stå frem på deres egne præmisser. Udelukkelsen af de lesbiske kvinders hovedparole er en undertrykkelse af lesbisk kamp. Det er et slag mod lesbiske kvinders muligheder for at protestere mod deres egen undertrykkelse. Det er et forsøg på at fastlåse lesbiske kvinder i en samfundsundertrykkelse ...

  Når DKP, VS, KAML og andre grupperinger på "venstrefløjen" udelukker lesbiske kvinder fra en International Kvindedags- demonstration, er det seksualracisme. VS vender tingene på hovedet, når de siger, at Rødstrømperne har udelukket sig selv, fordi de kræver parolefrihed.

  Sagens kerne er, at DKP, VS, KAML osv. ikke respekterer forskelligheder, selv om man er helt enig i et fælles grundlag. Det er jo en vigtig del af kvindekampen, der på denne måde udelukkes.” (Information d. 28.februar 1979.)

Nej, Jette Gottlieb respekterer ikke menneskers forskelligheder og retten til selv at bestemme hvad der er bedst for en selv. Desværre.

 Og VSs historiske holdning til bøsser og lesbiske er ej heller helt så rosenrødt som man i øvrigt kunne tro efter en læsning af Informations ellers udmærkede Lørdagskronikken ”Hykleri og homofobi” d. 12. august. En uddybning af stort set alle kronikkens temaer ville, efter min mening, have en berettiget plads i avisen. Og især kronikkens 4 kriterier til vurdering af aktuelle og kommende partiernes forhold til bøsser & lesbiske er brugbare redskaber.

Jeg ville ønske, at det ellers pragtfulde kvindemenneske Jette Gottlieb, argumenterede ud fra hvad den handicappede og for den sags skyld også den prostituerede selv måtte mene om disse ting. Heldigvis vil nogen nu spørge de handicappedes organisation til råd. Men skulle man ikke lige såvel spørge enkelte handicappede der måske har nogle erfaringer som vi andre kan blive klogere på? Og hvorfor glemmer vi altid at spørge de enkelte involverede prostituerede. Et eksempel på denne mangelfuldhed er i øvrigt den nye lov om afkriminalisering af prostitution der jo er blevet til uden at en kæft har spurgt de prostituerede selv om disse ting! De er i hvert fald ikke blevet spurgt på lige fod med alle mulige andre interesseorganisationer med det til følge at vi kun har fået en ensidig lovgivning. Men det kan et demokratisk samfund ikke være bekendt!

Pga. Gottliebs udsagn - som jeg indtil videre antager er udtryk for et flertal i Enhedslisten - samt pga. Enhedlistens udskydning hvert eneste år - og dermed svigt - af borgerlønnen, vil jeg ikke længere stemme på Enhedslisten. I stedet har jeg meldt mig ind i Minoritetspartiet, hvor jeg er overbevist om at humanisme er betydelig mere udbredt end i noget andet parti i Danmark. Herudover er Minoritetspartiet endda i stand til at omfatte socialisterne, mens det er tvivlsomt om socialisterne kan omfatte en humanisme baseret på Menneskerettighederne! Og i øvrigt ved vi alle sammen at et demokratisk samfund måles bedst ud fra hvordan dette samfund behandler dets minoriteter! Og derfor synes jeg, at  disse burde have en meget højere prioritet. Ud fra denne tankegang ville det være indlysende, hvis alle Enhedslistens tidligere vælgere nu stemmer på Minoritetspartiet - det gør jeg.

Apropos: 
Venstrefløjens seksualracisme overfor bøsser og lesbiske - dokumenter

Prostituerede ikke hørt

Værdige Luder-forhold


Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: