Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

 


Findes der lykkelig blodskam?

Medredaktører Kai Nielsen & Peter Schmidt 

- en udsendelse med fagfolk og lyttere i diskussion -

fra Vesterbro Natradio

(Du kan læse lidt om denne udsendelse hér på siden
og derefter evt. også download de lange enestående og fremragende uddrag fra udsendelsen.

Hovedtesen i denne udsendelse bekræftes af den bedste forskning på området.
Udsendelsen er i øvrigt trykt i min bog fra Incest til MEDIE-HETS,
som er anmeldt i Weekendavisen af Leif Bblædel.
Peter Schmidt

Du kan evt. download den lange udsendelse som et
Word doc
 (i RTF format e.g. MS-Word document

om positivt erfaret incest d. 29/11-1985

Medredaktører Kai Nielsen & Peter Schmidt

1. del består af båndede interviews, 2. del af direkte  samtaler mellem sexologerne

Jette Bach, Bent Petersen, Peter Schmidt og lytterne

Redigeret udgave.

 

(Udsendelsen bringes her fordi denne lokalradioudsendelse, klarere og mere sammenhængende end noget andet jeg har været med til, formidler en opfattelse af incest som jeg siden 1982 konsekvent har givet udtryk for i TV, radio, aviser, i sang og musik. Udsendelsen medtages fordi dennes og min opfattelse af incest, efter min mening, er den umiddelbare årsag til at “Socialpædagogen” besluttede at gennemføre den mediehetz mod mig, som er dokumenteret i 4. del af nærværende bog.

            Et interessant spørgsmål er, om hetzen i virkeligheden handler om en faglig magtkamp. Alle større pædagog-faglige organisationer følger nøje med i udviklingen af alle former for børnepasning, som de måske opfatter som en trussel mod deres fag, der jo består af professionelle børnepassere. Udgangspunktet for hetzen var lige præcis “Anti-pædagogisk netværk” - et netværk af personer der vil fremme den anti-pædagogiske idé, men som af pædagogerne muligvis blev opfattet som “private børnepassere”. I denne forbindelse er det nok så relevant at mindes den danske filosof Arne Viktor Nielsens tale “Overvejelser” i DR P1 d. 7/12-1996 om misbrug af børn i en dansk propagandakrig. Denne propagandakrig har man vundet når man har udpeget børnemorderen/børnemisbrugeren. Krigen rettes mod alt og alle i disse tider. Samtidig er de fleste af anklagerne mere eller mindre fantasi uden hold i virkeligheden. De iskolde kendsgerninger bag alt dette er stræben efter magt, penge og karriere for en hær af socialarbejdere og allehånde professionelle, der på en eller anden måde vil tilknyttes guldgruben - der anklager andre for at misbruge børn, Peter Schmidt.)

 

Indledning:

Kai Nielsen:  Findes der lykkelig blodskam, af Peter Schmidt og Kai Nielsen. Udsendelsen er uafhængig af eksisterende seksualpolitiske grupper såsom Pædofilgruppen eller Joan-søstrene. De mest tabubelagte emner i vort samfund er så afgjort incest og død. Vi har valgt at nærme os dette følsomme emne fra en anden vinkel end formiddagsbladenes ofte ensidige, sensationsprægede overskrifter, som klart og udelukkende beskæftiger sig med de negative sider, hvor der er tale om groft misbrug eller overgreb. Det primære formål med vores udsendelse er at bidrage til, at den almindelige befolkning får en bredere indsigt i blodskamsproblematikken end den gængse.

            Vi tager klart afstand fra blodskam, hvor der er tale om misbrug eller tvang, men vi har i denne udsendelse bestræbt os på udelukkende at beskæftige os med den mest fortiede del af incest. Derfor har vi kaldt den

Findes der lykkelig blodskam?

            Frem til kl. ca. 2 vil der blive lejlighed til at høre interviews med cand.psych. Hans Hessellund, filminstruktør og forfatter Christian Braad Thomsen og cand.psych. Bent Petersen. Derudover bringer vi personlige beretninger, bl.a. en 17-årig pige, 2 mødre, hvis børn får lov til det hele, og en 24-årig om sit kærlighedsforhold til en 13-årig dreng. Kl. ca. 2 vil telefonerne være åbne for dine kommentarer. Og du vil her have en mulighed for at stille spørgsmål direkte til sexologerne Jette Bach og Bent Petersen, som vil være inde i studiet. Du er velkommen til at ringe fra kl. ca. 2 på tlf. 01 21 29 84.

s

(Du kan læse lidt om denne udsendelse hér på siden
og derefter evt. også download lange uddrag fra udsendelsen
taget fra min bog

fra Incest til MEDIE-HETS
:

Download som et
Word doc
 (i RTF format e.g. MS-Word document

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem