Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

  For en videnskabelig forståelse af incest:

Klik på Rebekka Weimar! Lyt til interview om den videnskabelig antologi som anmeldes nedenfor - klik på: Findes der lykkelig Blodskam? (i alt 41:31 min.) Forfatteren & journalisten Troels Peter Schmidt interviewer Hans Hessellund, Ålborg Universitetscenter. For mere om hvorfor Schmidt opfordrer til en videnskabelig forståelse af incest -  klik på en videnskabelig forståelse af incest

Diskuter nedenstående med alle du møder. Hvis du har lyst kan du skrive til Troels Peter Schmidt der interviewer to eksperter: - klik her:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Børneporno: USAs Regerings Rapport  &  Om børn og seksualitet

Fra Nordisk psykologi
Epokegørende videnskabelig antologi Children and Sex
a
nmeldt af lektor, cand. psych. Hans Hessellund, Ålborg Universitetscenter.

En historisk vigtig dansk boganmeldelse offentliggjort i Nordisk psykologi bringes hér i uddrag. 

Den nedenfor anmeldte samling videnskabelige undersøgelser, og ikke mindst konklusionerne heri, er senest bekræftet i en ny og omfattende undersøgelse offentliggjort i The American Psychological Associations Psychological Bulletin, 1998 July, Vol. 124, No 1, 22-53.

 

(Apropos:  the American Psychological Association) kan lånes ved henvendelse til de danske Universitetsbiblioteker: Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning" - kan læses eller printes ud ved at klikke på: gratis fra denne hjemmeside!


ANMELDELSER


Nordisk psykologi, jan. 1983 nr. 1

BØRN OG SEX

Blandt bidragsyderne er den internationalt anerkendte 
cand.psych. og sexolog Thore Langfeldt fra Norge 
samt hollænderen og forfatteren dr. Frits Bernard

Epokegørende videnskabelig antologi Children and Sex : New Findings, New Perspectives. Boston: Little, Brown & Co., Boston 1981. Redigeret af Larry L. Constantine & Floyd N. Martinson (Eds.)

Anmeldt i Nordisk Psykologi af lektor, cand. psych. Hans Hessellund, Ålborg Universitetscenter:

"Denne bog er en Reading i ordets bedste forstand

(...)

Hovedessensen af den foreliggende bog er, at de forskellige forfattere tager temaet op på en uhyre klinisk - professionel måde uden på noget tidspunkt at forfalde til moraliseren over de forskellige delemner. Til trods for, at der er tale om et samleværk, hænger bogen forbløffende godt sammen og kan med fordel anskues som en helhed. Redaktionen har gjort en forbilledlig indsats. Derved bliver bogen også en fortræffelig håndbog.

Hovedtesen i samtlige bidrag er, at seksualitet indgår som en vigtig ingrediens i barnets liv. Barnet opfattes som et fundamentalt sexuelt væsen, hvor den sexuelle komponent anskues som en afgørende, dynamisk faktor i personlighedsudviklingen.

(...)

I denne sammenhæng går forfatterne det logiske skridt videre og forholder sig til børn og seksualitet med reference til den store mængde forskning, der er udført siden Freuds pionertid.

Der plæderes blandt andet for barnets seksuelle rettigheder, herunder en diskussion af onani som et vigtigt og normalt led i den samlede udvikling. Antagelsen om latensperioden i udviklingen afvises med støtte i mange undersøgelser.

Som en udfordrende modvægt til den ofte hede debat omkring børns sexuelle forhold til voksne mennesker, præsenteres en del veldokumenterede forskningsresultater med ikke-kliniske populationer. Disse forskningsrapporter viser, at sexuelle forhold mellem børn og voksne i særdeles mange tilfælde må anskues som klart positive fænomener både med hensyn til korttids- og langtidsvirkning.

Incestproblematikken behandles ligeledes med ikke-kliniske populationer som studiemateriale.

Resultaterne viser et tilsvarende billede. Oplevelserne er overvejende af positiv art.

Der er selvsagt begrænsninger. Alderen spiller en rolle, således at når børnene er nået til ca. 10 årsalderen og den totale situation i øvrigt er positiv, bliver oplevelserne af berigende art.

Det dokumenteres, at der først opstår problemer, når forargede voksne blander myndigheder og den offentlige opinion ind i billedet.

Resultaterne viser således, at opskræmte forældre og aggressive voksnes reaktioner på børnenes ikke-socialt acceptable sexuelle oplevelser bidrager markant til at skabe angst i børnene, medens deres sexuelle oplevelser i en socialt positiv atmosfære i hovedsagen synes gunstig for den videre personlighedsudvikling.

Dette gælder selvsagt ikke for forhold, hvor der er tale om vold, trusler og overlast på forskellige måder med fremmede mennesker.

Netop artiklerne om tidlige sexuelle erfaringer hos børn, incestoplevelser og forhold til voksne partnere har en særlig interesse for professionelle (...)." 

Nordisk psykologi, jan. 1983 nr. 1

Klik her for et interview med Nordisk psykologis anmelder af Children & Sex. Efter min mening giver interviewet den klareste indføring til forståelsen af incest der findes på dansk. Dette skyldes sikkert det faktum at forskningen omtalt i Children & Sex er baseret på de mest stringente forskningsmetoder og må derfor antages er tættest på omstændighederne i det virkelige liv.

Ovenstående antologi-anmeldelse er fra Nordisk psykologi. Den nyeste forskning bekræfter forskningsresultaterne i Children & Sex

:(Anmeldelsen blev også trykt i Ekstra Bladet d. 26.1.84, men dog i en lidt mindre akademisk udgave.)

Apropos: Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning" - kan læses eller printes ud gratis fra denne hjemmeside!

Fagforeningsdomstole:"Eksklusion af Næstved psykolog var nødvendig", skrev  formand Bratbo

OBS! Læs især tidsskriftet Psykolog Nyt for bl.a. masser af intern kritik af Dansk Psykologforeningens eksklusion af tidligere chefpsykolog Bent Petersen! Der findes åbenbart stadig en del fornuftige psykologer tilbage i foreningen. 

Apropos:

Se Index 3 for enkel oversigt

Children and Sex: USAs Regerings Rapport om børneporno

Videnskabelige undersøgelser

Dr. John Money ved Johns Hopkins University School of Medicine om: Boys on their Contacts with Men

Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"

Panikkens retorik - Politiken Søndag 7. februar 1999 

Hysteriet breder sig - Information Weekend 31. december 1998  

Psykologformand bør gå - kommentar i Information 11.2.99

Diskussion med cand.psych. Jette Bach og cand.psych. Bent Petersen

Fyret chefpsykolog

 Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

Se også: Professor irettesætter chefpsykolog  ved at klikke her for hjem igen

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Troels Peter Schmidt: At forbyde eller hindre dialog er - beslægtet med - et totalitært og uetisk tiltag. 

En grønlandsk - skik om moder/barn intimitet og omsorg - en incestlignende skik

Ovenstående antologi-anmeldelse er et uddrag fra Nordisk psykologi, jan. 1983 nr. 1. Den nyeste forskning bekræfter forskningsresultaterne i Children & Sex: 

: Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning" - kan læses eller printes ud gratis fra denne hjemmeside!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: